10-06-2022

 jaarresultaten 21

Met 3,3 miljoen klanten, mooie resultaten en heel wat succesvolle projecten rond innovatie, klantcentrisch werken en duurzaamheid blikt De Watergroep terug op een wervelend 2021. Toch is er ook bezorgdheid over de toekomst. Want door de klimaatuitdagingen dringen zich grote investeringen op om de watervoorziening te blijven garanderen. En dat terwijl de inkomsten dalen. Is de bestaande watertariefstructuur nog houdbaar?

 

130 miljoen kubieke meter drinkwater

kraanwater

De Watergroep produceerde in 2021 net geen 130 miljoen kubieke meter (dat is 130 miljard liter) drinkwater. In 2021 was er in totaal 179.128.608 kubieke meter drinkwater beschikbaar, dat is de som van de eigen productie (129 693 056 m³) en het aangekochte volume (57.345.702 m³ ), min het verkochte volume (7.910.150 m³).

Het waterbedrijf zag in 2021 zowel het aantal drinkwateraftakkingen (1.491.032 ten opzichte van 1.472.636 in 2020), het aantal kilometer leidingen (34.495 ten opzichte van 34.367 in 2020) en het aantal huishoudelijke klanten (3.302.675 ten opzichte van 3.277.704 in 2020) stijgen.

De Watergroep is een integraal waterbedrijf en speelt ook een rol in de uitbouw van gemeentelijke rioleringsnetten – er kwamen vorig jaar 2.669 nieuwe rioolaansluitingen bij. Daarnaast werd er 7,5 miljoen kubieke meter industriewater-op-maat aan 41 industriële klanten geleverd.

 

Een jaar vol projecten rond innovatie, klantcentrisch werken en duurzaamheid

natuur2021 was een jaar waarin innovatie, klantcentrisch werken en duurzaamheid de hoofdrollen speelden. Zo waren er proefprojecten rond decentrale watervoorziening, artificiële intelligentie en een actieplan waarmee De Watergroep in 2021 door slimme lekdetectie 5 miljoen kubieke meter meer water bespaarde dan in 2020. De Watergroep nam in 2021 ook de grootste waterhergebruikinstallatie van Vlaanderen in gebruik, bij Alpro. Het waterbedrijf ontwikkelde daarnaast een vlottere manier om een nieuwe drinkwateraftakking aan te vragen, lanceerde nieuwe tevredenheidsbevragingen en gebruikersonderzoeken én sleepte de Heerlijk Helderprijs van de Vlaamse overheid in de wacht. Naast het Voka Charter Duurzaam Ondernemen, dat De Watergroep voor de vierde keer op rij in de wacht kon slepen, behaalde het waterbedrijf tot slot het gouden cradle-to-cradlecertificaat voor haar inspanningen rond het hergebruik van kalkkorrels uit wateronthardingsinstallaties.

 

Druk op inkomsten weegt op noodzakelijke investeringsversnelling

KluizenDe 3 activiteiten van De Watergroep (drinkwater, afvalwater en industriewater) zorgden in 2021 samen voor een omzet van 720 miljoen euro en een bedrijfswinst van 23,5 miljoen euro (dat is een puur boekhoudkundige winst: de som van het bedrijfsresultaat en het financieel resultaat). Dat zijn opnieuw mooie cijfers. Toch maakt De Watergroep zich ook zorgen over de toekomst. Want het gemiddelde huishoudelijke waterverbruik per aftakking daalt (70,21 m³ ten opzichte van 70,92 m³ in 2020). Daartegenover staat de nood aan grote toekomstgerichte investeringen om de watervoorziening klimaatrobuust, duurzaam en energieneutraal te maken.

“Vandaag hangen onze inkomsten af van het drinkwaterverbruik”, legt voorzitter Brecht Vermeulen bij De Watergroep uit. “Maar dat verbruik neemt stilaan af, onder andere door de verplichte installatie van regenwaterputten. Tegelijk plannen we de komende jaren enorme investeringen. Zo installeren we 1,5 miljoen digitale watermeters tegen 2030. En we zetten heel wat projecten op om te verzekeren dat we drinkwater kunnen blijven leveren, ook bij aanhoudende droogte. We breiden de komende jaren ook de capaciteit van verschillende waterproductiecentra uit en investeren versneld in de vervanging van ons leidingnet. Samen met Aquaduin en FARYS testen we in Nieuwpoort bijvoorbeeld technologie voor een nieuw waterproductiecentrum waar we niet alleen zoet oppervlaktewater maar ook brak water en zout Noordzeewater zullen zuiveren tot drinkbaar water. Met Farys hebben we in 2021 ook de oprichting van ons gemeenschappelijk dochterbedrijf Waterunie voorbereid, dat eind maart 2022 van start is gegaan. Via Waterunie werken we samen aan een klimaatrobuuste watervoorziening.”
 

Tariefstructuur herbekijken

factuur klikfabrik“Er gebeuren al heel wat inspanningen binnen de Blue Deal, het actieplan van de Vlaamse overheid tegen waterschaarste”, voegt directeur-generaal Hans Goossens toe. “Maar in het licht van al die inspanningen moeten we ook de bestaande tariefstructuur voor drinkwater in vraag durven stellen. Klanten verwachten terecht van ons dat we 7 dagen op 7 voldoende kwaliteitsvol drinkwater leveren. Dat houdt in dat we heel wat investeren in onze infrastructuur, zodat die toereikend is om ook op momenten van piekvraag aan de behoeften te kunnen voldoen. Onze kostenstructuur bestaat dan ook grotendeels uit vaste kosten, terwijl in de huidige tariefstructuur het zwaartepunt ligt bij de prijs per m³. Een hervorming van de waterfactuur is noodzakelijk om de productie en levering van water in de toekomst te kunnen blijven garanderen én dit tegelijkertijd betaalbaar te houden voor alle betrokken partijen.”

Meer info, voorbeelden en cijfers via jaarverslag2021.dewatergroep.be