14-06-2024

Vlaanderen is een waterschaarse regio en dus moeten we spaarzaam omspringen met onze watervoorraden. Dat hebben onze klanten goed begrepen. We zien het drinkwaterverbruik jaar na jaar dalen. Het gemiddelde huishoudelijke waterverbruik op jaarbasis daalde van 67,02 m³ per aftakking in 2022 naar 64,98 m³ per aftakking in 2023, het dagverbruik per persoon ging van 80,58 liter in 2022 naar 78,42 liter in 2023. Minder waterverbruik staat gelijk aan minder inkomsten, en dat terwijl de investeringen op een hoog niveau blijven verder lopen. We sluiten 2023 af met een verlies van 20,4 miljoen euro.

Sfeerbeeld drinkwaterOnze kerntaak is en blijft het produceren en leveren van lekker en kwaliteitsvol drinkwater. In 2023 deden we dit voor ruim 3,3 miljoen klanten, verspreid over 177 gemeenten, via maar liefst 1,5 miljoen aftakkingen. Om alle klanten te bevoorraden, produceerden we in 2023 zelf 124,93 miljoen m³ drinkwater. Het gemiddelde huishoudelijke waterverbruik op jaarbasis daalde van 67,02 m³ per aftakking in 2022 naar 64,98 m³ per aftakking in 2023, het dagverbruik per persoon ging van 80,58 liter in 2022 naar 78,42 liter in 2023. De dalende trend van de voorbije jaren zet zich dus verder door. 

Sfeerbeeld Riopact

‘Als we de vergelijking maken met 2020, toen het gemiddelde huishoudelijke verbruik per aftakking op jaarbasis nog 70,92 m³ bedroeg, dan worden we geconfronteerd met een daling van ruim 8%’, licht voorzitter Brecht Vermeulen toe.

Op het vlak van afvalwaterbeheer bieden we onder de vlag Riopact diensten aan, samen met Aquafin. Op 1 januari 2023 traden de gemeenten As en Londerzeel toe als Riopact-vennoot. Deze gemeenten kiezen daarmee voor volledige ontzorging voor rioleringsuitbouw en -beheer. Dit brengt de teller op 25 Riopact-vennoten. Daarnaast kiezen 49 gemeenten voor de afname van specifieke rioleringsdiensten.
 

Financiële resultaten

‘We sluiten 2023 af met tegenvallende financiële resultaten, namelijk met een boekhoudkundig verlies van 20,4 miljoen euro’, legt directeur-generaal Hans Goossens uit. ‘We hadden dit resultaat natuurlijk wel zien aankomen. Enerzijds hebben we de prijzen van energie, aannemers en lonen aanzienlijk zien stijgen. En anderzijds stellen we ook vast dat er een fundamenteel onevenwicht is tussen onze inkomsten en onze uitgaven: 80% van uitgaven zijn vaste kosten, maar slechts 20% van onze inkomsten zijn vast. En dat terwijl onze investeringen op een hoog niveau zitten en we een stabiele kost per kubieke meter geproduceerd drinkwater noteren. Om de nodige investeringen te kunnen blijven doen en zo onze drinkwaterlevering te kunnen blijven garanderen, dringt een herziening van het tarief en de tariefstructuur zich op.’

1+1 = 3

Logo WaterunieDoor samen te werken met andere waterbedrijven, overheden en kennisinstellingen zijn er efficiëntiewinsten te boeken en zo ook besparingen te realiseren. ‘Waterunie, de dochteronderneming van De Watergroep en Farys die we in 2022 hebben opgericht, is hier het belangrijkste voorbeeld van. Onze werkingsgebieden zijn met elkaar verweven en we vullen elkaars sterktes aan: De Watergroep heeft een grote productiecapaciteit en Farys beschikt over een sterk transportnetwerk. We werken vandaag al op 4 domeinen samen waarbinnen we nu al mooie schaalvoordelen realiseren, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van een systeem om onze gezamenlijke infrastructuur te monitoren en aan te sturen. Eind 2023 keurden onze vennoten de oprichting van Waterunie Operator goed, waardoor Farys en De Watergroep vanaf 1 juli 2025 als één bedrijf naar buiten zullen treden’, aldus directeur-generaal Hans Goossens.
 

Duurzaam innoveren

Hoe zorgen we ervoor dat we ondanks het veranderende klimaat en de beperkte watervoorraad in Vlaanderen toch altijd voldoende kwaliteitsvol drinkwater kunnen blijven leveren? Door innovatieve technieken zoals Aquifer Storage and Recovery bijvoorbeeld, waarbij we water ondergronds bufferen als het veel regent en het terug oppompen bij lange droge periodes. In Oudenaarde hebben we, samen met Farys, succesvolle testen afgerond. Ondertussen kregen we ook groen licht voor een test met ondergrondse opslag in Aalst.

Digitale watermeter

Duurzaam omgaan met onze voorraden is ook ervoor zorgen dat er zo weinig mogelijk water verloren gaat. We plaatsten in 2023 79 nieuwe ondergrondse sensoren om te meten hoeveel water er in de leidingen passeert en met welke druk. Onder meer hierdoor slaagden we erin om de Infrastructuur Lekverlies Index of ILI terug te dringen tot 1,18 (vorig jaar nog 1,23). Tegen 2026 zullen alle 1.400 sensoren geïnstalleerd zijn. Hiermee gaat een investeringskost van 16 miljoen euro gepaard.

2023 was ook het jaar waarin de plaatsing van de digitale watermeters op kruissnelheid kwam. Dankzij de digitale watermeter kunnen klanten hun waterverbruik op de voet volgen. Ze zullen sneller het resultaat van hun besparingsinspanningen zien en waterlekken worden sneller opgemerkt. Het plaatsen van de digitale watermeters is een omvangrijk en ambitieus project waarbij we samenwerken met Fluvius, Pidpa en Farys om tegen 2030 een digitale watermeter te installeren bij de meerderheid van onze klanten. In 2023 werden er in ons werkingsgebied 77.603 digitale watermeters geplaatst.
 

Onze kerncijfers

(klik om te vergroten)

Cijfers 2023

 

Banner jaarresultaten 2023