11-06-2021

Met een bedrijfswinst van 9,5 miljoen euro legt De Watergroep alweer mooie cijfers op tafel. Ook al was 2020 allesbehalve een gemakkelijk jaar. De coronasituatie in combinatie met de warme en droge zomer zorgde in 2020 voor het eerst in jaren voor een stijging in het huishoudelijk waterverbruik. “De interne reorganisatie, de impact van corona en de droge zomer waren een uitdaging voor onze organisatie. Maar we hebben ons getoond als een wendbaar en veerkrachtig bedrijf, klaar voor de toekomst”, stelt Brecht Vermeulen, voorzitter van De Watergroep.  

 

Meer klanten, meer verbruik

De jaarrekening 2020 van De Watergroep sluit af met een balanstotaal van 1.775 miljoen euro en een winst van 9,5 miljoen euro. In 2020 kwamen er 21.207 nieuwe aftakkingen bij, wat het totaal op 1.472.636 brengt. Het aantal drinkwaterklanten van De Watergroep is vorig jaar eveneens gestegen tot 3.277.704 (+ 12.598), verspreid over 177 gemeenten. In 2020 stonden deze klanten samen in voor een gefactureerd verbruik van ruim 137 miljoen kubieke meter water. Op 31 december 2020 was het leidingnetwerk van De Watergroep maar liefst 34.367 kilometer lang (+ 101 kilometer in vergelijking met 2019). In 2020 produceerde De Watergroep iets meer dan 132 miljoen kubieke meter drinkwater. Dat is een stijging met 2,37 % in vergelijking met 2019.  

“We hebben in 2020 een stijging van het huishoudelijk waterverbruik gezien", stelt Brecht Vermeulen, voorzitter van De Watergroep. "Het gaat over een lichte stijging van 69,15 m³ naar 70,92 m³ per aftakking (+2,56%).  De warme droge zomer in combinatie met de coronacrisis hadden duidelijk een impact op het watergebruik.” 
 

Naar een klimaatrobuuste en hybride watervoorziening  

“2020 was een uitdagend jaar voor De Watergroep. Naast de interne reorganisatie van een geografisch georganiseerde naar een procesgestuurde organisatie en de impact van corona zorgde ook de warme en droge zomer voor extra uitdagingen. Door snel te schakelen zijn we erin geslaagd om de drinkwaterlevering te blijven garanderen. We hebben ons getoond als een veerkrachtig en wendbaar bedrijf,” stelt Brecht Vermeulen. 

De situatie in 2020 onderstreept de nood aan een klimaatrobuuste watervoorziening die voorzien is op onvoorspelbare piekverbruiken. Naar de toekomst toe zet De Watergroep daarom bewust in op een mix van centrale en decentrale watersystemen.  

Traditioneel produceren waterbedrijven water centraal om het daarna binnen hun leveringsgebied via het leidingnet te verdelen. “Die aanpak zal niet langer volstaan voor de watervoorziening van morgen. We moeten evolueren naar een hybride systeem waarin ook decentraal geproduceerd wordt, buiten de grote waterproductiecentra. Daarbij is het nodig alle mogelijke waterbronnen aan te boren: niet alleen grond- of oppervlaktewater, maar ook regenwater, grijs water, zeewater…”, zegt directeur-generaal Hans Goossens. “Wie op de beurs investeert, spreidt de investeringen om die te beschermen tegen beursschommelingen. Op dezelfde manier moeten wij onze waterproductie zoveel mogelijk spreiden om die bestand te maken tegen de klimaatschommelingen.”  

In 2020 liepen al heel wat interessante proefprojecten die daar naadloos bij aansluiten. Innovatie en slimme samenwerkingen vormen telkens de gemeenschappelijke factor. Zo is De Watergroep vorig jaar gestart met een test om drinkwater te maken uit regenwater bij een landbouwer uit Harelbeke. Bij een bedrijventerrein in Tervuren werkte het waterbedrijf dan weer mee aan het centraal opvangen en behandelen van hemelwater om het nadien ofwel meteen te gebruiken, ofwel veilig te stockeren in de ondergrond. In de zoektocht naar alternatieve waterbronnen, bekijkt De Watergroep samen met Aquafin, VITO en KWR verschillende opties om de waterbevoorrading van waterproductiecentrum De Blankaart te verhogen. Ook het verbeteren van de kwaliteit van gezuiverd rioolwater voor drinkwaterproductie komt daarbij in beeld. Samen met drinkwaterbedrijven Aquaduin en Farys ontwierp De Watergroep tot slot een pilootinstallatie om brak en zout water te zuiveren tot drinkwaterkwaliteit.  
 

Grote investeringen in duurzame waterinfrastructuur 

De Watergroep investeerde in 2020 fors in de uitbreiding en renovatie van haar infrastructuur. De investeringsuitgaven voor distributie en toevoerleidingen (inclusief nieuwe aftakkingen) lagen met  97 miljoen euro meer dan 15% hoger dan in 2019 (83 miljoen euro). In 2020 rondde het waterbedrijf de renovatie van haar waterproductiecentra in Zillebeke en Dikkebus af. Tussen Mechelen en Zemst ligt sinds vorig jaar ook een gloednieuwe drinkwaterverbinding, het resultaat van een sterk staaltje samenwerking tussen De Watergroep, water-link en Pidpa. Er werd ook een nieuw waterproductiecentrum in Waarmaarde in dienst genomen, waardoor voortaan 13.000 huishoudens in de omgeving zachter water krijgen. Tussen nu en eind 2027 investeert De Watergroep nog in 9 bijkomende wateronthardingsinstallaties: 5 in Limburg en 4 in Vlaams-Brabant. 

Ook de komende jaren staan nog heel wat grootschalige investeringen aan de waterinfrastructuur gepland: 
masterplan De Blankaart: realisatie tegen 2030 – totaalbudget 90 miljoen euro 
uitbreiding De Gavers: realisatie tegen 2024 – totaalbudget 48 miljoen euro 
renovatie spaarbekken 1 Kluizen: realisatie tegen 2025 – totaalbudget 35 miljoen euro 
Industriewater in de lift 

Door water op maat aan te bieden, stelt De Watergroep bedrijven in staat om hun waterverbruik te beperken en hun waterstromen te optimaliseren. Directeur-generaal Hans Goossens: “In 2020 is de jaarlijkse productie van industriewater op maat gestegen van 8,8 naar 9,1 miljoen kubieke meter. Dit is onder andere te verklaren door nieuwe installaties bij voedingsbedrijf DuPont, AB InBev, Milcobel en Agristo. Bij Milcobel konden we zelfs een volledig gesloten waterkringloop inrichten. We zetten de laatste jaren steeds meer in op waterhergebruik, essentieel voor een circulaire watervoorziening.” In 2020 stond de teller circulaire watervoorziening maar liefst op 1,6 miljoen kubieke meter. 
 

Ook afvalwaterbeheer op maat slaat aan 

Riopact, de business unit die De Watergroep samen met Aquafin heeft opgezet, ontzorgt gemeenten op het vlak van afvalwaterbeheer en mocht in 2020 maar liefst 3 gemeenten als vennoot verwelkomen: Scherpenheuvel-Zichem, Sint-Gillis-Waas en Deerlijk. In het algemeen is er duidelijk een toegenomen interesse in rioolbeheer en de uitbesteding ervan. Ook hemelwaterplannen en assetmanagement zitten in de lift.  

 

Meer info, voorbeelden en cijfers over de activiteiten van De Watergroep in 2020: https://jaarverslag2020.dewatergroep.be.