03-09-2021

Banner IAH-congres 2021Van 6 tot en met 10 september organiseert de Belgische afdeling van de International Association of Hydrogeologists (IAH), het Belgisch Comité voor Hydrogeologen (BCH), het 48e internationale IAH-congres: 'Inspiring Groundwater'. 400 waterexperts uit de hele wereld komen samen in het Brusselse congrescentrum Square voor een week vol inspiratie. In het middelpunt van de belangstelling: grondwater als belangrijke bron van drinkwater en essentieel element in de nexus van voedsel, water en energie. Op het congres buigen de experts zich over de wateruitdagingen die de klimaatverandering met zich meebrengt.
 

Onderwerpen, speciale sessies en excursies

In verschillende sessies komen 17 onderwerpen aan bod, zoals: 

 • Grondwater en klimaatverandering
  Deze sessie bespreekt nieuwe resultaten van monitoringnetwerken, observeert de impact die de klimaatverandering nu al heeft op het grondwater, en modelleert en voorspelt de manier waarop de klimaatverandering het grondwater verder zal beïnvloeden.
 • Geothermische en waterkracht
  Deze sessie is een bundeling van innoverende bijdragen over geothermische energie en het gebruik van grondwater voor waterkracht. Als we willen overstappen naar een samenleving zonder fossiele brandstoffen, kan grondwater een deel van de oplossing zijn.

 • Managed Aquifer Recharge (MAR)
  MAR is het gericht bijvullen van het water in aquifers om het weer op te pompen wanneer het nodig is. Deze sessie bespreekt verschillende aspecten van MAR, zoals het inzetten van MAR om de grondwaterreserves op peil te houden, designoverwegingen en tests, bedenkingen over de waterkwaliteit, de interactie met de bestaande grondwatersystemen, langetermijneffecten en verstopping, de economische aspecten … 

 • Governance, beleid over en beheer van grondwater (droogte)
  Dit onderwerp focust op de beste praktijken en lessen die we hebben geleerd op verschillende hydrogeologische beleidsniveaus en schalen: de ontwikkeling en implementering van nieuwe wetgeving, hulpmiddelen om de naleving ervan te stimuleren, regionaal grondwaterbeheer en statusopvolging van het grondwater.

 • Grondwater duurzaam exploiteren en beheren
  Voor deze sessie doet de IAH een oproep voor bijdragen over de vaststelling van duurzame opbrengstcriteria voor freatisch en besloten grondwater, ervaringen met de exploitatie van grondwater, de ontwikkeling van tools die de duurzaamheid van waterexploitatie evalueren, en de invloed van onvoorziene kortetermijngebeurtenissen (zoals droogte). 
  Het congres omvat ook excursies naar verschillende inspirerende projecten in heel België.
   

Speciale sessies

Een speciale sessie is toegespitst op de grondwaterdroogte in Vlaanderen en Nederland: impact, beleid en oplossingen. In grote delen van Europa staat 2018 in de geschiedenisboeken als een extreem droog jaar. Die droogte had een enorme impact op de grondwatersystemen van Nederland en Vlaanderen en veroorzaakte miljarden euro's aan schade in verschillende sectoren, zoals de landbouw, gebouwen, infrastructuur en onherstelbare natuurschade. Terwijl het grondwatersysteem nog niet helemaal van die extreme droogte hersteld was, volgden er nog twee extreem droge jaren (2019-2020) die de impact op de watersystemen nog nijpender maakten. Marijke Huysmans van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en KU Leuven en Perry de Louw van onderzoeksinstituut Deltares lichten de gelijkenissen en verschillen toe. Deze speciale sessie ‘Groundwater Drought’ is na registratie gratis toegankelijk voor alle geïnteresseerden.

De sessie Socio-Hydrogeology is een speciale sessie die wordt voorgezeten door het onlangs opgerichte IAH Socio-Hydrogeology Network (IAH-SHG). Dit netwerk is bedoeld om de integratie van sociale wetenschappen in de hydrogeologie te bevorderen en om lokale perspectieven in hydrogeologische vaststellingen te verwerken. Om hierin te slagen, worden concepten ontwikkeld voor de uitvoering van inter- en transdisciplinaire samenwerking en onderzoek. 

Tot slot is er nog een speciale sessie: Groundwater and the Sustainable Development Goals. De ontwikkeling van grondwater is niet alleen fundamenteel om duurzame ontwikkelingsdoelstelling 6 (schoon water universeel toegankelijk maken) te verwezenlijken, maar ook voor tal van andere doelstellingen, zoals zero armoede, zero honger en gendergelijkheid.
 

De Sao Paulo – Brussel Grondwaterverklaring

Tijdens het congres wordt de Sao Paulo - Brussel Grondwaterverklaring officieel voorgesteld. Met deze verklaring benadrukt de wereldwijde grondwatergemeenschap het belang van grondwater voor het leven op onze planeet. De bevolking kampt wereldwijd met problemen zoals duurzame exploitatie, goed grondwaterbeheer en governance.

Het is cruciaal dat we het grondwater beschermen met de volgende dringende acties:

 • de beleidsregels inzake grondwaterbeheer verstrengen
 • onderzoek, innovatie en goede praktijken op het vlak van watergebruik en -bescherming aanmoedigen en verspreiden, incl. geïntegreerd watergrondstoffenbeheer
 • financiële middelen zoeken en investeren in de ontwikkeling van geïntegreerd en duurzaam waterbeheer, en grondwater erkennen als belangrijke grondstof;
 • erkennen dat hydrogeologen en waterwetenschappers sociaal en ethisch verplicht zijn om kennis te ontwikkelen en te verspreiden en zo een degelijk grondwaterbeheer te promoten.

Deze verklaring is het startpunt voor Wereldwaterdag 2022, die in het teken van grondwater zal staan.

Kerncijfers over het congres

 • 400 waterexperts uit meer dan 45 landen
 • 6 keynotesprekers
 • 260 sprekers
 • 100 posters
 • 55 sessies
   

Website: iah2021belgium.org