09-06-2023

De Watergroep leverde in 2022 kraanwater aan meer gezinnen en bedrijven dan ooit. Dat blijkt uit de jaarcijfers die het waterbedrijf op 9 juni 2023 bekend maakte. Heel wat onderzoeks- en testprojecten leverden in 2022 positieve resultaten op, onder andere rond alternatieve drinkwaterbronnen, circulaire watervoorziening en ondergrondse wateropslag. De omzet van het waterbedrijf steeg naar 732,9 miljoen euro, een toename van 12,9 miljoen euro ten opzichte van 2021. Maar de inflatie en het dalende waterverbruik zorgden voor een verlies van 16,2 miljoen euro. Ook het gemiddelde waterverbruik ging verder in dalende lijn.

3,4 miljoen drinkwaterklanten

In 2022 nam het aantal klanten dat via De Watergroep kraanwater krijgt toe naar net geen 3,4 miljoen mensen in 177 gemeenten. Goed voor ruim 175 miljoen kubieke meter (of 175 miljard liter) beschikbaar kraanwater. Het aantal drinkwateraftakkingen haalde de kaap van 1,5 miljoen. Ook het aantal kilometer waterleidingen nam toe: in 2022 telde het waterbedrijf maar liefst 34.571 kilometer leidingen. We zagen wel een aanzienlijke daling van het verbruik: het jaarverbruik per aftakking daalde van 70,21 m³ in 2021 naar 67,02 m³ in 2022, het dagverbruik per persoon ging van 81 liter in 2021 naar 77,5 liter in 2022. 

Op het vlak van afvalwaterbeheer biedt De Watergroep onder de vlag Riopact diensten aan samen met Aquafin. Riopact kon al 25 gemeenten in Vlaanderen overtuigen hen volledig te ontzorgen voor rioleringsuitbouw en -beheer. Daarnaast kiezen 49 gemeenten voor de afname van specifieke rioleringsdiensten. Een andere mijlpaal was de geboorte van dochterbedrijf Azulatis, dat sinds 1 januari 2023 alle water-op-maat activiteiten voor industriële klanten overneemt van De Watergroep. In 2022 produceerde de toenmalige business unit Industrie nog 10,54 miljoen kubieke meter industriewater, een grote stijging tegenover 2021 (7,5 miljoen m³).

drinkwater

 
 
 
 
 
 
 
 

Slimmer water winnen, opslaan en zuiveren

Bij de waterprojecten van 2022 stond de klimaatverandering centraal: hoe zorgen we ervoor dat we ondanks het wijzigende klimaat en de beperkte watervoorraad in Vlaanderen toch altijd voldoende kwaliteitsvol drinkwater kunnen blijven leveren? De Watergroep werkte in 2022 met collega-waterbedrijven Farys en Aquaduin verder aan het concept van een nieuw waterproductiecentrum in Diksmuide met technologie die zout, zoet én brak water kan zuiveren. Daarnaast onderzoeken we met collega-waterbedrijf Farys in Aalst en Oudenaarde hoeveel water we tijdens de winter onder de grond zouden kunnen stockeren als reserve voor droge periodes. In samenwerking met Tiense Suiker, stad Tienen en het provinciebestuur Vlaams-Brabant legden we in 2022 de basis voor een nieuw waterproductiecentrum dat kraanwater kan maken uit gezuiverd suikerbietenwater. De Watergroep zette in 2022 tot slot sensoren, drones, satellieten, bodemmicrofoons en gas in om het lekverlies verder te laten dalen, mét succes: onze ILI (Infrastructure Leakage Index) daalde van 1,50 naar 1,23.

klimaat

Digitale watermeters, investeringsprogramma en klanttevredenheid

2022 was het jaar waarin de digitale watermeter definitief z’n intrede maakte. Tegen 2030 wordt de analoge watermeter bij alle klanten vervangen door een digitaal exemplaar. Dankzij een succesvolle samenwerking met collega-waterbedrijven Farys en Pidpa en netbedrijf Fluvius, kon De Watergroep in 2022 al op ruim 20.000 adressen een digitale watermeter installeren.

Ook het investeringsprogramma van De Watergroep liep vorig jaar als een trein. Het waterproductiecentrum in Bilzen kreeg een totale make-over waarbij centrale deelontharding zorgt voor extra comfort. Op de sites in Kluizen (Evergem), De Gavers (Harelbeke) en De Blankaart (Diksmuide) liepen projecten voor modernisering en uitbreiding van de waterproductie. Ook het investeringsritme voor distributie- en toevoerleidingen ging verder de hoogte in: van 90,8 miljoen euro in 2021 naar 107,6 miljoen in 2022.

De Watergroep sleutelde in 2022 tot slot verder aan de klantenservice, onder andere door een hogere reactiesnelheid, minder hinder bij werken en de opstart van een nieuw platform voor
e-communicatie bij storingen. Al die inspanningen wierpen duidelijk vruchten af. In 2022 zag De Watergroep de tevredenheid van haar klanten en vennoten toenemen.

 

Samenwerken rond water

Directeur-generaal Hans Goossens: “Samenwerking was in 2022 de rode draad door al die projecten. We bundelden de krachten met andere waterbedrijven, overheden en waterexperts uit heel Europa. We werkten samen met de industrie om zoveel mogelijk water te hergebruiken, en met landbouwers om pesticiden in waterlopen te vermijden. En met milieuorganisaties onderzochten we hoe we onze impact op de natuur kunnen verkleinen. We zijn allemaal op een andere manier met water bezig, maar al dat water maakt wel deel uit van één en hetzelfde watersysteem. De enige weg vooruit is door samen te werken. Een belangrijke stap was dan ook de oprichting van Waterunie in maart 2022. Deze gemeenschappelijke dochteronderneming met Farys heeft als doel om gezamenlijk een duurzaam, veerkrachtig, toekomstgericht en efficiënt waterbeleid te ontwikkelen. Na 1 jaar werking kunnen we al mooie resultaten voorleggen binnen 4 domeinen: monitoring en sturing van ons waterleidingnet, een geoptimaliseerde opslagcapaciteit, onderlinge aan- en verkoop van water en coördinatie van investeringen.”

 

Ondanks dalende inkomsten investeringen verzekerd

“In 2022 waren er heel wat mooie projecten en verbeteringen maar De Watergroep staat ook voor grote uitdagingen”, waarschuwt Brecht Vermeulen, voorzitter van de raad van bestuur. “Het gemiddelde huishoudelijke waterverbruik zit in een dalende lijn en dat zet natuurlijk druk op de inkomsten. Die trend werd in 2022 nog versterkt door de sterke inflatie en hoge energie- en grondstofprijzen. Zo zagen we het totale bedrijfsresultaat dalen, met een verlies van 16,2 miljoen euro als gevolg. Door kostenbesparende maatregelen en slimme investeringen zijn we ervan overtuigd het tij in de toekomst terug te kunnen keren. Doordat we onze boekhoudkundige winsten van de voorbije jaren steeds aan onze strategische reserves hebben toegevoegd, blijven de vele geplande en noodzakelijke investeringen de komende jaren verzekerd.”

Surf naar ons digitaal jaarverslag voor een volledig overzicht van 2022!