03-03-2023

Brabantse woudenBronwater laten wegvloeien in de riool is zonde, zeker nu de droge zomers elkaar opvolgen. In Vlaams-Brabant gaan de gemeenten Huldenberg, Oud-Heverlee en Overijse hun natuurlijke waterbronnen herstellen en loskoppelen van de riolering. Zo kan het water weer in beekjes stromen en in de grond sijpelen, om zo de grondwaterlagen aan te vullen. Dat komt niet alleen de waterkwaliteit ten goede, maar zorgt ook voor minder wateroverlast bij hevige regenval en een meer klimaatrobuust landschap. 

Om dit te realiseren werd onder het grotere strategisch project Walden het pilootproject '(Her)bronnen in de Brabantse Wouden' uitgewerkt, dat inzet op de ontkoppeling en herwaardering van bronwater. Dat kon met subsidiesteun van minister Zuhal Demir uit de budgetten van de Blue Deal en het Vlaamse Relanceplan.

Bronwater niet langer de riool in

De aanwezigheid van talrijke natuurlijke waterbronnen kenmerkt de regio van de Brabantse Wouden. Door de verstedelijking en de komst van het ondergronds waternetwerk werden veel van deze bronnen overbouwd, drooggelegd of aangesloten op de riolering. Hierdoor raakt het rioolwater sterk verdund, waardoor het moeilijker te zuiveren is. In de rioolbuizen palmt het bronwater bovendien een deel van de capaciteit in, waardoor de riolen bij hevige regenval sneller vuil water overstorten naar de natuurlijke waterlopen.

Het pilootproject '(Her)bronnen in de Brabantse Wouden'

Het pilootproject '(Her)bronnen in de Brabantse Wouden' omvat de heraanleg van het centrumplein in Huldenberg, de inrichting van een bronloop in de Beekstraat in Neerijse, de herwaardering van waterbron Pier Slot in Sint-Joris-Weert en het herstel van 2 bronlopen in Terlanen. Die 4 pijlers kunnen een toonbeeld vormen voor toekomstige ontkoppelingsprojecten.

Klik om te vergroten:

Brabantse wouden

De Watergroep draagt steentje bij

Samen met de betrokken gemeenten zet De Watergroep in op de inventarisatie van de waterbronnen om dit water in de toekomst ook op andere plaatsen aan te wenden. De provincie Vlaams-Brabant en De Watergroep dragen elk 50.000 euro bij. De Watergroep wint in deze regio een belangrijk deel van het grondwater voor de drinkwaterproductie. Het ontkoppelingsproject draagt dus ook bij aan een betere leveringszekerheid van ons drinkwater. 

De Brabantse Wouden zijn de 'waterbatterij' van Vlaanderen

Typisch voor de streek is haar leembodem, met daaronder een dikke watervoerende zandlaag en daar nog eens onder een ondoorlatende kleilaag. Omdat de zandlaag op een ondoorlatend kleipakket rust, dient deze als een groot ondergronds waterreservoir. Een echte 'waterbatterij'. Die moet in de winter vooral opgeladen worden om in de zomer te kunnen gebruiken. 

Het herstellen van de waterbronnen is dus een eerste stap om er in de toekomst voor te zorgen dat deze waterbatterij gevoed wordt.