19-01-2017

Op 1 januari 2017 ging Hans Goossens aan de slag als nieuwe directeur-generaal van De Watergroep. Hij neemt daarmee de fakkel over van Boudewijn Van De Steene, die bijna 5 jaar het bedrijf leidde.

‘Toen ik als directeur-generaal startte, was De Watergroep nog de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, een vlag die niet langer de lading dekte,’ vertelt Boudewijn Van De Steene. ‘We hebben toen niet alleen gekozen voor een nieuwe naam. We koppelden daar ook een nieuwe missie en visie én nieuwe waarden aan. ‘We maken water op maat. Vandaag, voor de generatie van morgen.’ Een slagzin waar ik nog steeds woord voor woord achter sta. Ik heb de voorbije jaren een sterk toegenomen internationalisering gepromoot. De projecten van onze business unit Industrie & Services groeiden uit van maatschappelijke naar commerciële projecten, denk maar aan Suriname en recent nog India.’

Daarnaast werden onder leiding van Boudewijn Van De Steene ook een aantal waterdiensten overgenomen, namelijk de waterdienst van Hoeilaart in 2014 en het intercommunale waterbedrijf IWM in 2015.

 

Innovatieve oplossingen

De 51-jarige Hans Goossens is doctor in de Wetenschappen (Chemie) en heeft een lange carrière opgebouwd bij Yara International, één van de grootste producenten van enkelvoudige meststoffen wereldwijd. Vanuit die ervaring is hij vertrouwd met de problematiek van waterkwaliteit en -beschikbaarheid, en heeft hij een duidelijke visie over waar hij naartoe wil met De Watergroep.

Hans Goossens: ‘Het klimaat verandert en laat zich moeilijker voorspellen. Langdurige droogte, gevolgd door periodes met overvloedige regen en overstromingen, maken het produceren en leveren van drinkwater moeilijker en duurder, ook in Vlaanderen. Verder dringen zich ook grondige vernieuwingen en moderniseringen van de na-oorlogse infrastructuur op, met de nodige investeringsinspanningen. Daarenboven zien we in de ontwikkelde landen, dus ook in België en Vlaanderen, dat het waterverbruik per inwoner stelselmatig daalt door een steeds groter wordend bewustzijn bij de burgers. Dat is goed vanuit het standpunt van de waterbeschikbaarheid, maar het zet de inkomsten en het bedrijfsmodel van traditionele drinkwaterbedrijven onder grote druk. We zullen dus op zoek gaan naar innovatieve oplossingen deze uitdagingen aan te gaan. De Watergroep is immers goed geplaatst om een aantal van deze uitdagingen om te zetten in kansen.’

De Watergroep dankt Boudewijn Van De Steene voor zijn inzet en engagement binnen de watersector en wenst Hans Goossens veel succes in zijn nieuwe job.