06-07-2016
Op voordracht van het provinciale comité Limburg heeft de Algemene Vergadering van De Watergroep de heer Gerald Kindermans aangesteld als lid van de Raad van Bestuur en dit voor een periode van 6 jaar.

De heer Kindermans woont in Heers en is advocaat bij de balie van Tongeren. Hij volgt mevrouw Annemie Deckers op. Mevrouw Deckers was bestuurder bij De Watergroep sinds 2005. Ze was ook voorzitter van het provinciaal bureau Limburg. We danken mevrouw Deckers voor haar inzet en betrokkenheid bij de activiteiten van De Watergroep.