25-06-2021

De klimaatverandering stelt de Vlaamse waterbedrijven voor heel wat uitdagingen: de watervoorraden staan onder druk, periodes van langdurige droogte zorgen voor piekverbruiken. Er is behoefte aan grote en innovatieve investeringen om een klimaatrobuuste watervoorziening uit te bouwen. Om op die uitdagingen een duurzaam antwoord te bieden, zullen waterbedrijven FARYS|TMVW en De Watergroep voortaan intensiever samenwerken. Zij beogen tegen 1 januari 2022 een gezamenlijke dochteronderneming op te richten om de watervoorziening en -bevoorrading in hun werkingsgebieden te optimaliseren.

SamenwerkingChristophe Peeters, voorzitter van FARYS|TMVW: ‘De Watergroep en FARYS gaan samen voor een duurzame, slimme en kwaliteitsvolle watervoorziening. Deze samenwerking leidt tot een schaalvergroting die ons toelaat effectiever én efficiënter een antwoord te bieden op de doelstellingen van de Blue Deal, waarmee de Vlaamse regering de strijd aanbindt tegen de droogte.’

Brecht Vermeulen, voorzitter De Watergroep: ‘De samenwerking tussen FARYS|TMVW en De Watergroep ligt voor de hand als je de kaart met de verzorgingsgebieden van beide waterbedrijven bekijkt. Die zijn van West-Vlaanderen tot Vlaams-Brabant helemaal met elkaar verweven, wat logische samenwerkingsopportuniteiten oplevert.’ 

De samenwerking levert een meerwaarde op voor beide waterbedrijven, maar ook voor de waterbevoorrading in Vlaanderen. Vooreerst willen FARYS|TMVW en De Watergroep een nieuwe stap zetten in de uitbouw van een klimaatrobuuste watervoorziening. Zij werken onder meer samen aan een grotere leveringszekerheid, ook bij piekverbruiken gedurende lange droge periodes. Beide bedrijven hebben complementaire troeven: De Watergroep heeft een grote en gediversifieerde productiecapaciteit, terwijl FARYS|TMVW een unieke transportcapaciteit heeft.

Op de foto van links naar rechts: Marleen Porto-Carrero, algemeen directeur van TMVW, Christophe Peeters, voorzitter van de raad van bestuur van TMVW, Brecht Vermeulen, voorzitter van de raad van bestuur van De Watergroep, Hans Goossens, directeur-generaal van De Watergroep.
 

Samenwerking op 4 domeinen

samenwerking met FARYSFARYS|TMVW en De Watergroep engageren zich om samen te werken op 4 domeinen:

  • (automatiseren van) monitoring en sturing van het waterleidingennet
    De netmonitoring en -sturingssystemen van beide waterbedrijven worden op elkaar afgestemd, zodat het waterleidingennet gezamenlijk efficiënter ingezet kan worden in functie van de behoefte van de klanten. 
  • optimaliseren van opslagcapaciteit (bijvoorbeeld via ASR, Aquifer Storage and Recovery)
    Beide bedrijven werken nu al samen aan een proefproject rond ASR. Daarbij wordt de onderbenutte capaciteit bij lage vraag gebruikt om extra water te produceren en op te slaan. Daardoor wordt een extra bron gecreëerd die inzetbaar is bij hoge watervraag in tijden van droogte.  
  • optimaliseren van onderlinge aan- en verkoop van water
    Waterbedrijven kopen en verkopen water onderling. De samenwerking van FARYS|TMVW en De Watergroep moet leiden tot een optimale inzet van de beschikbare eigen watervolumes en de betaalbaarheid van drinkwater voor de Vlaamse consument op lange termijn garanderen.
  • coördineren van investeringen. Op basis van de gezamenlijke monitoring, opslag en aankoop kunnen gezamenlijke investeringsplannen en -projecten worden opgezet. Hierdoor kunnen we onze productie- en transportcapaciteit uitbreiden en diversifiëren zodat het risico op drinkwatertekorten verkleint. 

Een gezamenlijke dochteronderneming

FARYS|TMVW en De Watergroep hebben de intentie om ten behoeve van de structurele samenwerking tegen 1 januari 2022 een gezamenlijke dochteronderneming op te richten. 
De gezamenlijke dochteronderneming heeft enkel als doel de hierboven opgelijste samenwerkingsprojecten te coördineren en op die manier een beleidsmatige en financiële meerwaarde te creëren. Er worden geen personeelsleden, operationele activiteiten of activa in deze dochteronderneming ondergebracht. De bestuursorganen voor de aansturing van de gezamenlijke dochteronderneming worden zo beperkt mogelijk gehouden.
 

Wat betekent dit voor klanten van FARYS|TMVW en De Watergroep?

Voor de klanten van beide waterbedrijven verandert er niets. De samenwerking tussen FARYS|TMVW en De Watergroep – en dus ook de oprichting van een dochteronderneming – zorgt er op langere termijn wel voor dat beide waterbedrijven in de toekomst nog beter uitgerust zijn om hun respectieve klanten op elk moment op een duurzame manier te voorzien van kwaliteitsvol en betaalbaar water.