27-10-2023

SDG ChampionIn juni ontvingen we voor het zesde jaar op rij het Voka Charter Duurzaam Ondernemen. Het is onze ambitie om het voortouw te nemen in de transitie naar een klimaatrobuuste watervoorziening. 

We werden daarbij ook genomineerd voor het ‘UNITAR Certificaat SDG Champion’. Dat label wordt toegekend aan bedrijven die een belangrijke bijdrage leveren aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties. Tijdens de Voka Dag Duurzaam Ondernemen, op 26 oktober 2023, mochten we dit certificaat ook effectief in ontvangst nemen.

 

Met ons project ‘veerkrachtige drinkwatervoorziening’ onderzochten we verschillende scenario's om het watermodel van de toekomst vorm te geven. We bekeken 4 circulaire toepassingen:

  • Collectief gebruik van gezuiverd afvalwater voor de productie van drinkwater
  • Lokaal en collectief gebruik van regenwater voor niet-drinkwatertoepassingen
  • Lokaal hergebruik van grijs water voor niet-drinkwatertoepassingen
  • Lokaal gebruik van regenwater voor de productie van drinkwater voor woningen die niet zijn aangesloten op het drinkwaternet

We hielden daarbij rekening met een mix van factoren: de impact op de leveringszekerheid, de financiële impact en de impact op het milieu. Die studie heeft geleid tot een selectie van projecten waar we ons als waterbedrijf op willen focussen. Ons onderzoeksprogramma werd daar dan ook op afgestemd.