29-11-2022

Met financiële steun van het Europese subsidieproject LECSEA slaan Leiedal en De Watergroep de handen in elkaar om een gasloze wijk te realiseren op De Voerman in Anzegem. Een innovatief warmtenet zal ervoor zorgen dat een dertigtal nieuwe huizen en een aantal kmo's voorzien worden van warmte in de winter en afkoeling in de zomer. Het bijzondere aan dit project is dat de warmte en koeling uit de hoofddrinkwaterleiding gehaald worden. 

 

💧 Energieneutraal

Warmtenet De Voerman

In Zuid-West-Vlaanderen tekenden de 13 burgervaders het Burgemeestersconvenant voor 40% minder CO2 tussen 2005 en 2030. Het einddoel is een energieneutrale regio te worden tegen 2050. Met de ruimtelijke energiestrategie uit 2020 becijferde Leiedal hoe de regio die doelstellingen kan halen. Heel wat kansen voor hernieuwbare energie en duurzame warmte werden in kaart gebracht. Voorzitter Wout Maddens: “Innovatieve warmtenetten zoals deze vormen belangrijke stappen richting een klimaatneutrale regio.” De Watergroep had meteen interesse om samen te werken met Leiedal. De warmtebron voor het warmtenet van de woonwijk en de kmo-zone is de hoofddrinkwaterleiding die aan de site passeert, een unicum in Vlaanderen.

© Intercommunale Leiedal

"De Watergroep heeft de ambitie om tegen 2030 energieneutraal te zijn. Daarnaast stellen we onze infrastructuur graag ter beschikking om de energietransitie in Vlaanderen te faciliteren. We zien dit als een pilootproject om ervaring op te doen met grotere warmtenetten en promoten dit concept actief bij projectontwikkelaars."

Voorzitter Brecht Vermeulen

 

💧 Warmte uit drinkwater

De Voerman“De realisatie van het pomplokaal om de collectieve warmte-infrastructuur in onder te brengen is in volle uitvoering. De intakking op de toevoerleiding van De Watergroep werd reeds gerealiseerd door de aannemer van De Watergroep. Op dit ogenblik wordt de aanbesteding van de warmtewisselaar opgemaakt. Via deze warmtewisselaar kan ongeveer 4 graden warmte of koude gehaald worden uit het stromende drinkwater,” getuigt onze directeur Innovatie Bert De Winter.

“Dit vormt de primaire kring. De realisatie en het beheer hiervan zullen door De Watergroep worden opgenomen. We waken er uiteraard over dat de warmte-infrastructuur geen impact heeft op de kwaliteit van ons drinkwater.” De zogenaamde secundaire kring omvat het warmtenet op neutrale temperatuur (10-15°C) met decentrale warmtepompen bij de afnemers. Deze decentrale warmtepompen dienen als booster om het water verder op te warmen tot de gewenste temperatuur voor gebruik als sanitair warm water en voor de verwarming van de gebouwen. De boosters worden idealiter aangedreven door hernieuwbare elektriciteit afkomstig van zonnepanelen bijvoorbeeld.

 

💧 Timing en kostprijs

De VoermanDe gedetailleerde technische en financiële uitwerking van het secundaire warmtenet wordt verder uitgewerkt binnen het Europese subsidieproject LECSEA. Dit project biedt een unieke opportuniteit voor een leertraject waarbij knelpunten kunnen worden opgelost en lessen kunnen worden getrokken voor toekomstige gasloze ontwikkelingen in de regio. De realisatie van het secundaire warmtenet maakt deel uit van de infrastructuurwerken van de wijk. Deze worden gepland in 2023 en 2024.

 

De Voerman