03-11-2023

Op elk moment kwaliteitsvol en veilig water uit jouw kraan. Dat is vanuit De Watergroep een topprioriteit en ook de reden waarom het waterbedrijf op regelmatige tijdstippen controlestalen neemt in de volledige productie- en distributieketen, van bron tot kraan. Bij die controles werden in een deel van Halle (Oostelijke deel: Sint-Rochus, Essenbeek en Buizingen) verhoogde PFAS-concentraties waargenomen. Dit is geen reden tot ongerustheid: het gaat om concentraties die zich situeren rond 70-80 ng/l, daar waar de toekomstige drinkwaternorm die vanaf 12 januari 2026 van kracht wordt op 100 nanogram per liter ligt. Het gaat hierbij over de som van de 20 meest relevante individuele PFAS.

Wat betekent dit voor jou?

De inname van PFAS via drinkwater is zeer beperkt in verhouding tot inname via andere kanalen (voeding, lucht en bodem). Er is dan ook geen reden tot ongerustheid. De Watergroep wil de PFAS-concentraties in drinkwater wel zo laag mogelijk houden, zodat je op langere termijn zo weinig mogelijk in contact komt met PFAS. De ambitie is om het gehalte aan PFAS verder terug te dringen naar 50 ng/l. De Watergroep staat hierover in overleg met Toezicht Drinkwater (Vlaamse Milieumaatschappij) en het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Wat zijn de volgende stappen?

De Watergroep zorgt ervoor dat de PFAS-concentratie in jouw kraanwater ruimschoots onder de toekomstige drinkwaternorm van 100 nanogram per liter blijft. De Watergroep werkt hiervoor samen met Vivaqua, het collega-waterbedrijf waarbij De Watergroep het betrokken water aankoopt. Daarnaast plant De Watergroep vanuit het voorzorgsprincipe tegen begin 2024 de bouw van een tijdelijke waterbehandelingsinstallatie in Halle om het PFAS-gehalte verder terug te dringen naar 50 ng/liter. Op langere termijn wordt werk gemaakt van een alternatieve drinkwaterbevoorrading (aanvoer van ander water richting Halle). Hiervoor moet het drinkwaternet worden aangepast, wat een doorlooptijd van minstens 2 jaar vraagt.

Meer informatie

  • Voor bijkomende vragen over de impact van PFAS op jouw gezondheid kan je contact opnemen met de Vlaamse infolijn via 1700.
  • Voor meer informatie over de kwaliteit van jouw kraanwater kan je contact opnemen met de klantendienst van De Watergroep via www.dewatergroep.be/contact of via 02 238 96 99..