29-04-2024

Het water dat De Watergroep levert in Sint-Rochus, Essenbeek en Buizingen, beantwoordt aan alle kwaliteitsnormen. De concentraties aan PFAS ligt echter hoger dan de interne kwaliteitsnorm waar De Watergroep naar streeft. Daarom heeft het waterbedrijf met technologiepartner Waterleau langs de Nijvelsesteenweg in Halle een tijdelijke waterbehandelingsinstallatie met harsen geplaatst. De Watergroep start de installatie vandaag, maandag 29 april 2024 op.

 container Halle

De Watergroep zet sterk in op een goede waterkwaliteit. Het waterbedrijf controleert het geleverde drinkwater van bron tot kraan. De Watergroep meet een ruime waaier aan parameters, waaronder PFAS (afkorting voor poly- en perfluoralkylverbindingen). Volgens de Europese drinkwaternorm, die vanaf 12 januari 2026 geldt in Vlaanderen-, is de norm voor PFAS20 (de som van de 20 meest relevante PFAS-stoffen) 100 nanogram per liter.

“In het water dat De Watergroep levert in Sint-Rochus, Essenbeek en Buizingen meten we waarden tussen de 70 en 80 nanogram per liter voor de som van 20 PFAS-stoffen. Ruim onder de toekomstige norm dus. Uit voorzorg mikken we bij De Watergroep op langere termijn naar PFAS-concentraties onder 50 nanogram per liter. Na de extra waterbehandeling verwachten we daar ruim onder te zitten.” Aldus Kathleen De Schepper van De Watergroep.

Toekomst

De extra waterbehandelingsinstallatie is een tijdelijke oplossing om de PFAS-concentraties op korte termijn terug te dringen. Op langere termijn doet De Watergroep, in samenwerking met collega-waterbedrijf Farys, enkele grotere aanpassingen in het leidingnetwerk van Halle. Vanaf 2025 komt het water dat De Watergroep levert aan Sint-Rochus, Essenbeek en Buizingen vanaf de toevoeras Brakel – Espinette van Farys. Dit water heeft een lagere PFAS20-concentratie (momenteel 30-40 nanogram per liter).

Hiervoor moet het waterbedrijf in totaal iets meer dan 3 kilometer leiding aanleggen. Ook moeten er nog aanpassingen gebeuren aan de pompinstallatie van het waterreservoir Malheide in Halle. De Watergroep plant om de nieuwe waterleiding ten laatste tegen einde 2025 in dienst te nemen.