07-09-2017

Duurzaamheid en innovatie staan centraal in de werking van De Watergroep. Dit blijkt ook uit de jaarresultaten van 2016. ‘Vanuit een duurzame en toekomstgerichte visie investeren we in onze infrastructuur, in nieuwe technologie en in de knowhow van onze medewerkers. Zo spelen we in op de uitdagingen die op ons afkomen,’ stelt Herman Van Autgaerden, voorzitter van de raad van bestuur. De Watergroep legt met een winst van 23,1 miljoen euro en een verhoogde performantie ook mooie financiële resultaten voor.
 

Financiële resultaten

De jaarrekening sluit af met een balanstotaal van 1.561 miljoen euro en de resultatenrekening met een winst van 23,1 miljoen euro. De totale omzet is gestegen van 565,9 naar 567 miljoen euro. 
Er hebben zich in het voorbije jaar enkele belangrijke gebeurtenissen voorgedaan die een zichtbare impact hebben op de rekeningen van De Watergroep:

  • De gemeente Opwijk besliste uit te treden uit FARYS I TMVW voor de totaliteit van de activiteiten. De Watergroep nam vanaf 1 november 2016 de drinkwaterlevering over in de deelgemeente Mazenzele. De gemeente koos tevens voor de totaaloplossing voor de sanering van afvalwater die De Watergroep samen met Aquafin aanbiedt en trad toe als Riopact-vennoot.
  • Sinds 1 januari 2016 is er een nieuwe tariefstructuur van kracht, die voor alle drinkwaterbedrijven uniform is. De Watergroep diende in 2016 een tariefplan in met een tariefpad voor de volgende 6 jaar.
  • Om de leveringszekerheid van kwaliteitsvol drinkwater in de toekomst te garanderen, zet De Watergroep de volgende jaren sterk in op Onderzoek & Ontwikkeling. Eind november trad De Watergroep toe tot het Nederlandse KWH Water als aandeelhouder. Deze toetreding past perfect binnen de toegenomen focus op Onderzoek & Ontwikkeling.

De financiële performantie van De Watergroep is de laatste jaren sterk toegenomen. De solvabiliteit is gestegen van 45,8% in 2013 tot 70,2% in 2016. Dit heeft onder meer tot gevolg dat De Watergroep zich gemakkelijk en tegen gunstige voorwaarden kan financieren.

In de financiële resultaten van De Watergroep laten de effecten van het aangekondigde ambitieuze investeringsprogramma zich voelen. De investeringen in productie en toevoer stegen met 15,8 miljoen euro naar 37 miljoen euro, de investeringen in distributieleidingen namen toe met 4,5 miljoen euro naar 31,8 miljoen euro. Dit investeringsritme wordt ook in de toekomst aangehouden, met extra aandacht voor innovatieve technologieën zoals slimme meters en een volwaardig e-loket. De boekhoudkundige winst wordt volledig aangewend om deze investeringen te financieren.
 

Aantal klanten en productie stijgen licht

Het aantal leveringseenheden is met 16.721 gestegen tot een totaal van 1.324.738 in 2016. Dit is een stijging van 1,28% ten opzichte van het jaar voordien. Het aantal klanten is met 0,68% gestegen tot 3.021.102.

Om al haar klanten van drinkwater te voorzien, produceerde De Watergroep het voorbije jaar 126,80 miljoen m³ drinkwater, wat een lichte stijging van 0,77% is t.o.v. 2015. Als we de aan- en verkopen in rekening brengen, komt het nettoresultaat van onze waterbalans op een totaal beschikbaar volume aan drinkwater van 162,86 miljoen m³. Ook hier zien we een lichte stijging ten opzichte van 2015, namelijk met bijna 0,59%.
 

Investeren in infrastructuur

ZeleDe Watergroep investeerde ook in 2016 volop in de vernieuwing van haar productie- en netwerkinfrastructuur. Hiervoor heeft De Watergroep veel expertise in huis die verder ontwikkeld wordt in synergie met externe kennispartners. Een overzicht van de voornaamste projecten:

  • De geleidelijke vernieuwing van waterproductiecentrum De Blankaart in Diksmuide.
  • De grondige renovatie van waterproductiecentrum Snellegem, met een capaciteit van 3.500 m³ drinkwater per dag, en van het waterproductiecentrum Koevoet in Londerzeel.
  • Start van de werken voor een waterproductiecentrum met waterontharding in Waarmaarde (Avelgem) en Eeklo. Ook in Maaseik en Vilvoorde zijn de werken voor de bouw van een waterproductiecentrum volop bezig.
  • Opening van het vernieuwde waterproductiecentrum met waterontharding in Zele.
  • Opening van een nieuw waterproductiecentrum met waterontharding in Velm (Sint-Truiden).

In Limburg investeert De Watergroep versneld in 5 wateronthardingsinstallaties. Zij worden uiterlijk tegen 2020 aanbesteed en zijn samen goed voor een investering van 46 miljoen euro.
 

Wij gaan voor water van de kraan

WaterbarDankzij het doorgedreven onderzoek en een ambitieus investeringsprogramma, staat De Watergroep meer dan ooit achter het product kraantjeswater. En dat zetten we ook graag in de kijker. In de zomer van 2016 werd de 3de waterbar in dienst genomen, waarmee we – zeker in de zomermaanden – duizenden mensen van lekker fris drinkwater voorzien tijdens talloze culturele en sportieve evenementen. Het oorspronkelijk Limburgse project drinKraantjeswater werd uitgerold naar het volledige verzorgingsgebied van De Watergroep. Tot nog toe ondertekenden ruim 200 Vlaamse scholen – samen goed voor ruim 30.000 leerlingen – het charter van drinKraantjeswater.
 

Circulaire economie

AgristoDe industriewaterprojecten van de business unit Industrie & Services zijn een mooi voorbeeld van circulaire economie. Afvalwater wordt niet langer geloosd, maar krijgt na een doorgedreven zuivering een nieuw leven binnen het productieproces. Zo kunnen de industriële klanten van De Watergroep besparen op hun drinkwaterfactuur of hoeven zij minder grondwater op te pompen. Het totale volume aan geproduceerd industriewater is het voorbije jaar stabiel gebleven op 6,8 miljoen m³. Er werden in 2016 een aantal beloftevolle contracten afgesloten voor nieuwe projecten, zowel in binnen- als in buitenland. Zij zijn samen goed voor een toekomstige extra jaarcapaciteit van 1 miljoen m³ industriewater.

Zo staat een nieuwe proceswaterinstallatie in de steigers bij aardappelverwerkend bedrijf Agristo. Dit familiebedrijf bouwt momenteel een volledig nieuwe productiesite uit in Wielsbeke, waar in het productieproces heel wat hoogwaardig water nodig is. De Watergroep bouwt er, op basis van water uit de Leie, een installatie die minstens 400.000 m³ laag gemineraliseerd water per jaar zal leveren. Begin dit jaar werd op de nieuwe site van de vleesverwerkende dochter van Colruyt een installatie voor het hergebruik van regenwater in gebruik genomen. Dit is de tweede proceswaterinstallatie die De Watergroep bouwde voor Colruyt Group in Halle.
 

Riopact groeit gestaag verder

Binnen Riopact bieden De Watergroep en Aquafin al sinds 2012 een uitgebreid dienstenaanbod aan, op maat van de gemeenten. Elke partner neemt binnen dat samenwerkingsverband die taken voor zijn rekening waarin hij gespecialiseerd is. 64 gemeenten vertrouwen hun afvalwaterbeheer geheel of gedeeltelijk toe aan Riopact. Zij kiezen daarmee voor een toekomstgerichte aanpak die hen in staat stelt tegen 2027 te beantwoorden aan de Europese Kaderrichtlijn Water.

In 2016 besloot de gemeente Opwijk om haar afvalwaterbeheer volledig over te dragen aan Riopact. Daarmee werd Opwijk de 16de Riopact-vennoot. Grimbergen werd de 48ste Riopact-gemeente en koos voor rioleringsbeheer op maat waarbij de gemeente zelf eigenaar blijft van de infrastructuur. Daarnaast is Riopact in 10 gemeenten gestart met de opmaak van een hemelwaterplan.
 

Voorbij de landsgrenzen

Opening VoerenDe Watergroep stelt haar expertise graag ter beschikking om ook buiten de landsgrenzen mee te werken aan drinkwaterprojecten in een commerciële context. In 2016 bouwde De Watergroep in Voeren een drinkwaterreservoir voor de Nederlandse collega’s van WML (Waterleiding Maatschappij Limburg). De Watergroep ondertekende ook contracten voor consultancy bij de uitbouw van de drinkwatervoorziening in de Indiase stad Mysore en voor de bouw van een waterproductiecentrum in Suriname.
 

Naar een procesgestuurde organisatie

Op 1 januari 2017 is Hans Goossens aan de slag gegaan als nieuwe directeur-generaal van De Watergroep. De heer Goossens heeft zijn loopbaan uitgebouwd in de chemische industrie en combineert zijn internationale managementervaring met een sterke passie en interesse voor water. Hij zal De Watergroep op korte termijn omvormen tot een procesgestuurde organisatie. ‘De Watergroep moet haar sterke positie in Vlaanderen behouden en een leidende rol blijven opnemen in het Vlaamse water- en nutslandschap. We moeten onze hoge standaard inzake technologie en infrastructuur combineren met een moderne, klantvriendelijke bedrijfsvoering. De komende jaren zetten we sterk in op innovatie om ook de generaties van morgen betaalbaar en drinkbaar water te leveren.’

Je vindt het jaarverslag via jaarverslag2016.dewatergroep.be