04-11-2021

De Watergroep heeft recent een hervergunningsaanvraag ingediend voor haar waterproductiecentrum in Bovelingen (Heers). In die aanvraag brengt De Watergroep het vergunde debiet terug tot het gemiddeld opgepompte volume van de voorbije jaren (900.000 m³), wat een vermindering is tot 61% van het huidige vergunde volume van 1.460.000 m³. Tegen 2032 wil De Watergroep het opgepompte volume nog halveren tot 450.000 m³ per jaar.  

De Watergroep heeft voor deze aanpak gekozen omdat nieuwe studies aantonen dat een achteruitgang van de toestand van de grondwaterlaag dreigt. Daarbij wordt rekening gehouden met de cumulatieve effecten van het klimaat van de voorbije 10 jaar, de toename van andere grondwaterwinningen, toegenomen verharding, bodemverdichting, drainage ... Dit is een fenomeen dat zich niet alleen in de Krijtlaag in Zuid-Limburg voordoet, maar ook in de aangrenzende regio in Wallonië.   

Een plan in 2 stappen 

Om de drinkwatervoorziening en de volksgezondheid te kunnen garanderen, is voor de volgende 10 jaar een vergunning van 900.000 m³ per jaar noodzakelijk. Momenteel levert De Watergroep vanuit het waterproductiecentrum in Heers onthard drinkwater aan 16.000 inwoners van Gingelom, Heers, Sint-Truiden en Berloz. De huidige vergunning omvat een reservecapaciteit, zodat tot 25.000 inwoners vanuit Bovelingen kunnen worden bevoorraad. Het is technisch niet haalbaar om de regio op korte termijn vanuit andere drinkwaterbronnen te bevoorraden.

De Watergroep onderzoekt de komende jaren de mogelijkheden om andere drinkwaterbronnen in te zetten en neemt de nodige technische maatregelen om dat in de praktijk mogelijk te maken. In combinatie met een globaal waterbeleid kan tegen 2032 het vergunde debiet worden teruggebracht tot 450.000 m³. Op deze manier wil De Watergroep de goede toestand van de grondwaterlaag – en dus ook de drinkwatervoorziening in de betrokken regio – op een duurzame manier blijven garanderen. 

Zodra de vergunningsaanvraag volledig en ontvankelijk is verklaard, organiseert De Watergroep in samenwerking met het gemeentebestuur een infovergadering in het kader van het openbaar onderzoek. Deze vergadering zal vermoedelijk in de loop van december plaatsvinden.