03-07-2017

Sinds begin 2016 berekenen alle Vlaamse drinkwaterbedrijven de waterfactuur op dezelfde manier. Het gaat om een totaal nieuwe tariefstructuur vastgelegd door de Vlaamse regering, die niet alleen de productie en levering van vers drinkwater omvat, maar ook de afvoer en zuivering van het afvalwater.

De Watergroep heeft van de invoering van de nieuwe tariefstructuur gebruikgemaakt om in 2016 – als een van de laatste drinkwaterbedrijven in Vlaanderen – een capaciteitsvergoeding in te voeren in de plaats van de vroegere meterhuur. Deze capaciteitsvergoeding wordt aangerekend voor watermeters met een grotere diameter (30 mm en meer) indien aan deze meter geen of slechts één wooneenheid is gekoppeld. Via de capaciteitsvergoeding betaalt u voor de gegarandeerde levering van een bepaald debiet. Het tarief is afhankelijk van de diameter van uw watermeter.

Bij het bepalen van de capaciteitsvergoeding waren er nog heel wat onbekende factoren. We hebben nu gemerkt dat in de praktijk de totale inkomsten uit de capaciteitsvergoeding in 2016 aanzienlijk hoger lagen dan gebudgetteerd. Daarom hebben we beslist onze tarieven voor de capaciteitsvergoeding sterk te verlagen.

Hieronder vind je een overzicht van de oude en de nieuwe tarieven voor de meest courante diameters (bedragen excl. 6% btw):

Diameter watermeter  Oud tarief  Nieuw tarief 
30 mm 150 euro  100 euro 
40 mm 325 euro 200 euro
50 mm 550 euro 300 euro
60 mm 725 euro 450 euro
80 mm 1.250 euro 650 euro
100 mm 1.900 euro 1.000 euro
150 mm 4.400 euro 2.000 euro
                                               
 
Deze tariefwijziging geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2016, wat betekent dat je begin mei 2017 van ons een terugbetaling mag verwachten van het te veel aangerekende bedrag.

Misschien volstaat voor jouw binneninstallatie een watermeter met een kleinere diameter? Neem voor meer info of een offerte contact op met onze klantendienst.
 

Waarom rekent De Watergroep een capaciteitsvergoeding aan?

Via deze vergoeding betaal je voor de gegarandeerde levering van een bepaald debiet, afhankelijk van de diameter van je watermeter. Bij een brandleiding met een watermeter met een diameter groter dan 20 mm wordt een capaciteitsvergoeding aangerekend. 

Raadpleeg al onze tarieven.