19-01-2017

In de marge van het Belgische staatsbezoek aan Nederland trad De Watergroep op 28 november 2016 toe tot KWH Water. De Watergroep vormt zo de eerste buitenlandse aandeelhouder. KWH Water telde voordien enkel Nederlandse waterbedrijven onder zijn aandeelhouders.
 

Wereldwijd wateronderzoek

In mei 2016 trad De Watergroep al toe tot het collectieve onderzoeksprogramma van de Nederlandse waterbedrijven, Vewin en het onderzoeksinstituut KWR: het Bedrijfstakonderzoek (BTO). Het BTO is wereldwijd een vooraanstaand toegepast wetenschappelijk wateronderzoeksprogramma dat waterbedrijven helpt bij het vervullen van hun maatschappelijke taak om veilig en gezond (drink)water te leveren.

De Watergroep vormt, als grootste Belgische drinkwaterbedrijf, een belangrijke bron van kennis voor de Vlaams-Nederlandse samenwerking. Omgekeerd is het aandeelhouderschap van KWH Water interessant voor De Watergroep vanwege de uitgebreide ervaring van KWR met kennisontwikkeling, de hoge wetenschappelijke kwaliteit en de samenwerking met internationale organisaties en netwerken.
 

Klemtoon op onderzoek & ontwikkeling

‘De toetreding tot KWH Water past perfect binnen onze toegenomen focus op onderzoek & ontwikkeling. Met dit aandeelhouderschap willen we ook de samenwerking tussen de Vlaamse en Nederlandse onderzoekswereld bevorderen. In dat verband schakelen we bv. onderzoekers van een aantal Vlaamse universiteiten in bij het uitvoeren van het BTO-onderzoek,’ stelt Luc Keustermans, directeur techniek.