23-11-2016

In de toekomst zal De Watergroep voor een gedeelte van de watervoorziening in Vlaams-Brabant water afnemen van collega-drinkwaterbedrijf water-link. Het gaat hier over een jaarlijks volume van zo’n 4 miljoen m³ drinkwater dat De Watergroep aankoopt bij water-link. Dit biedt De Watergroep meteen een oplossing voor enkele knelpunten van de huidige waterproductie in de regio.

Ondertekening met WaterlinkDe Watergroep heeft in Vlaams-Brabant te maken met een aantal grondwaterwinningen die op termijn onder druk zouden komen te staan. De waterproductiecentra van Zemst en Herent Bijlokstraat zijn immers bijzonder gevoelig voor putverstopping. ‘Ondanks doorgedreven onderzoek is hier geen oplossing voor’, stelt Boudewijn Van De Steene, directeur-generaal bij De Watergroep. ‘Daarnaast zijn de waterwinningen in de Vlaams-Brabantse Voervallei bijzonder kwetsbaar voor pesticiden en hun afbraakproducten én bevat het water vrij veel kalk, waardoor centrale waterontharding noodzakelijk is. Op al deze uitdagingen bieden we een duurzaam antwoord door een contract te sluiten met water-link voor de levering van drinkwater in Vlaams-Brabant.

Water-link zal vanaf 2021 op jaarbasis 4 miljoen m³ (of gemiddeld 11.000 m³ per dag) drinkwater leveren vanuit het waterproductiecentrum Walem ten noorden van Mechelen. Het drinkwater van water-link heeft de Maas als bron en wordt aangevoerd via het Albertkanaal richting Antwerpen. Het is met 19°F vrij zacht water en heeft geen verdere waterontharding nodig. Water-link legt momenteel de laatste hand aan de vernieuwing van het waterproductiecentrum Walem in het kader van de einde 2015 afgesloten leveringsovereenkomst met De Watergroep en Farys, ook Aquaduct genaamd.
 

Nieuwe toevoerleiding

Om de levering van drinkwater door water-link mogelijk te maken, zijn een aantal infrastructurele ingrepen nodig. Zo moet er door water-link een nieuwe toevoerleiding van 14,4 km aangelegd worden tussen het waterproductiecentrum Walem en Zemst, waar er aangesloten wordt op het drinkwaternet van De Watergroep. Deze leiding met een diameter van 600 mm zal grotendeels een noord-zuid-traject ten westen van Mechelen volgen, langs de oostzijde van de E19-autoweg.
 

Centrale deelontharding

De samenwerking met water-link heeft ook een impact op de investeringsplannen voor centrale deelontharding in Vlaams-Brabant. Aangezien er van nature zacht water zal aangevoerd worden vanuit Zemst, zal het niet langer nodig zijn om dit water te ontharden. ‘Dit heeft uiteraard een positieve invloed op het financiële plaatje en op onze ecologische voetafdruk’, aldus Boudewijn Van De Steene. Om de waterlevering vanuit water-link volledig in dienst te kunnen nemen, zal De Watergroep enkele geplande investeringen versnellen, onder meer de bouw van een wateronthardingsinstallatie in de omgeving van Bertem, waar de eigen waterproductie in deze regio wordt behandeld. Zodoende krijgen zo goed als  alle klanten van centraal- en noordwest-Vlaams-Brabant vanaf 2021 zacht water geleverd.
 

Back-up bij noodgevallen

Om eventuele noodgevallen op te vangen, zal De Watergroep de nodige investeringen doen om te voorzien in een snel opstartbare back-up-capaciteit in de bestaande waterwinningen van de Dijlevallei. Daarnaast zullen de winningsvelden van de Voervallei behouden blijven als een strategische reserve, zodat deze op lange termijn mogelijk opnieuw ingeschakeld kunnen worden, bijvoorbeeld als gevolg van de klimaatopwarming.
 

Bekijk hier een kort verslag van ROB TV over het contract met water-link.