10-12-2021

Op 10 december 2021 vindt in Suriname de plechtige opening plaats van La Liberté: een waterproductiecentrum dat werd ontworpen, ontwikkeld en mee gebouwd door De Watergroep. Het waterproductiecentrum zal drinkwater leveren aan 30.000 mensen die tot nu vaak nog afhankelijk waren van watertransport met trucks. Het is de eerste keer dat een Vlaams waterbedrijf een installatie van dergelijke omvang in het buitenland bouwt met state-of-the-arttechnologie.

500.000 liter drinkwater per uur

Commewijne is een snel groeiend district aan de Atlantische Oceaan, op de rechteroever van de Surinamerivier. Tot nog toe was drinkwater slechts enkele uren per dag beschikbaar en was slechts een beperkt deel van de huizen aangesloten op het waternet. Dit zorgde ervoor dat veel inwoners afhankelijk waren van drinkwater aangevoerd met vrachtwagens, wat logistieke moeilijkheden en onzekerheid met zich meebrengt. Met de komst van het nieuwe waterproductiecentrum zullen die problemen nu van de baan zijn. Met een productiecapaciteit van 500 m³ drinkwater per uur zorgt het waterproductiecentrum er mee voor dat de regio zich nog sneller zal ontwikkelen.

Uitdagende rivier vereist hoogtechnologische oplossingen 

De Surinamerivier uit het Amazonegebied vormt de bron van het waterproductiecentrum. In bepaalde periodes bevat dat rivierwater een hoog gehalte aan humuszuren. Dat zorgt voor de typische donkerbruine kleur van de tropische rivier. Samen met het slib worden die zuren verwijderd door een driedubbele filtering: met chemische vlokvorming, ultrafiltratie en actievekoolfiltratie.

Door de getijdenwerking komt er regelmatig ook veel zeewater in de rivier en daarom is ontzilting via omgekeerde osmose nodig. Door die wisselende samenstelling van het rivierwater moet het waterproductiecentrum snel kunnen schakelen tussen de verschillende behandelingstechnieken. De Watergroep ontwikkelde en bouwde een baanbrekend concept om dat mogelijk te maken.

Hans Goossens, directeur-generaal: “In het Caraïbische gebied is dit het eerste waterproductiecentrum met deze technologie. Dit is dan ook een project dat snel navolging zal krijgen, want het gaat veel verder dan drinkwatervoorziening. Dit is state-of-the-art-technologie die de ontwikkeling van de hele regio stimuleert.”

Watertoren als opstapje

De Surinaamse regering gaf De Watergroep de opdracht om een waterproductiecentrum te bouwen nadat het waterbedrijf er in 2013 de watervoorziening van de kustgemeente Galibi op punt had gesteld door de bouw van een waterwinning, behandeling (20 m³/u) en een watertoren. “Door die eerste samenwerking ontstond er een vertrouwensband”, verduidelijkt Frank De Poortere, manager Industrie en Services. “De Surinaamse regering had vertrouwen in onze expertise en maakte de budgetten vrij, in totaal meer dan 20 miljoen euro.”

Kennisoverdracht

Zowat 60% van het beschikbare budget ging naar infrastructuurwerken. Zo legde de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij meer dan 18 kilometer nieuwe aanvoerleidingen aan, rechtstreeks van het tropische woud tot de bewoonde wereld. De Watergroep ontwierp het waterproductiecentrum en bouwde dat samen met het lokale aannemingsbedrijf Haukes Construction. De Surinaamse overheid investeerde maar liefst 8 miljoen euro in dit waterproductiecentrum. “We hebben samen met de overheid en lokale experten hard naar de opening van dit waterproductiecentrum toegewerkt”, gaat Frank verder. “De eerste 2 jaar staat De Watergroep in voor de exploitatie van La Liberté en de opleiding van lokale teams. De volgende 3 jaar blijven we de lokale teams bijstaan met technologisch en operationeel advies.”

Feestelijke opening

Op vrijdag 10 december opent de Surinaamse president, Chan Santokhi, het waterproductiecentrum La Liberté. Hij wordt daarbij vergezeld door Sammy Wuyts, directeur Bedrijfsondersteunende Diensten. “Die plechtige opening is de bekroning van een geslaagde internationale samenwerking”, besluit Sammy. “De komst van het waterproductiecentrum betekent een boost voor de hele regio. We zijn dan ook erg verheugd dat De Watergroep het vertrouwen kreeg om aan dit project mee te werken.”

Ontdek een 3D-voorstelling waterproductiecentrum La Liberté via YouTube.