27-03-2019

Bron in WinkseleIn tijden van klimaatopwarming en rekening houdend met de dichtbevolkte regio’s en de vele landbouw in Vlaanderen is het belangrijk om op lange termijn te investeren in onze watervoorraden. Een belangrijk ingrediënt hierbij is bronbescherming. De Watergroep beschermt haar grond- en oppervlaktewater door de ecosystemen rond haar winningen en stroomgebieden te beschermen én te verbeteren. Want hoe meer natuurlijke omgeving rond onze winningen, hoe beter de kwaliteit van het water in die winning. 

De Watergroep is betrokken bij overheidsinstanties en onderzoekscentra, maar ook bij de lokale bevolking, om te zoeken naar duurzame oplossingen waarbij iedereen (overheid, drinkwaterbedrijven, industrie, landbouw én burgers) samenwerkt. 

Lees de volledige case study “Nature for Water’, met het thema van dit jaar ‘Leaving no one Behind’ (Engelstalig, website IWA)

Lees hoe De Watergroep in de praktijk haar waterwingebieden en grondwatervoorraden beschermt