19-10-2020

Harelbeke - binnenkant containerDoor de klimaatverandering worden we alsmaar vaker geconfronteerd met langere periodes van droogte, die zorgen voor een grotere vraag naar kraanwater maar ook voor lagere grondwaterpeilen. Om in die omstandigheden de watervoorziening te blijven garanderen en ook een oplossing te bieden voor woningen die niet kunnen worden aangesloten op de centrale watervoorziening, moeten we durven kijken naar andere waterbronnen. Daarom is De Watergroep gestart met een proefproject bij landbouwer Kristof De Smet in Harelbeke. Samen met 3 technologische partners produceert het integraal waterbedrijf hier drinkwater uit regenwater.

In Vlaanderen zijn er nog zo'n 40.000 woningen niet aangesloten op het drinkwaterleidingnet. Vaak liggen deze woningen vrij geïsoleerd en gebruiken ze grondwater als waterbron. Door de droogte van de voorbije jaren daalt de grondwaterbeschikbaarheid, waardoor veel van deze woningen geen of weinig water ter beschikking hebben. In deze specifieke gevallen biedt decentrale drinkwatervoorziening de ideale oplossing. Minister Zuhal Demir: ‘Dit initiatief past perfect binnen de Blue Deal, waarmee we een integraal beleid uitwerken om de strijd tegen droogte en klimaatverandering aan te gaan. We moeten daarbij durven denken aan alternatieve bronnen voor drinkwatervoorziening, zoals regenwater maar ook gezuiverd afvalwater.’
 

Pilootinstallatie Harelbeke

Paneel straatkantBij de landbouwer werden 2 regenwaterputten van 20.000 liter geïnstalleerd en een proefcontainer met 3 verschillende waterzuiveringssystemen, vanwaar het gezuiverde drinkwater naar de woning gaat. ‘Om aan de drinkwaternormen te voldoen, onderzoeken we verschillende waterzuiveringstechnologieën van de firma’s Corsa, Valeco en BOSAQ. Iedere technologie zullen we 6 maanden testen. Via verschillende sensoren gaan we na op welke manier we de beste waterkwaliteit kunnen bekomen. Momenteel testen we de technologie van BOSAQ. Het water wordt gefilterd met actieve kool gevolgd door ultrafiltratie, en krijgt een nabehandeling met LED-UV. Via deze technologie kunnen we tot 150 liter water per uur leveren’, aldus Evelyn De Meyer, projectmanager Decentrale Watervoorziening bij De Watergroep.
 

LIFE

Dit proefproject loopt nog tot juni 2022 en maakt deel uit van het Europese LIFE-programma “Local Water Adapt”, binnen het project SUPERLOCAL (LIFE17 CCA/NL/000043 LLWA). LIFE is het subsidieprogramma van de EU voor de ontwikkeling en uitvoering van het Europese natuur- en milieubeleid. Evelyn De Meyer: ‘De technologie die het best scoort op geproduceerde waterkwaliteit, robuustheid en energieverbruik kan een plaats krijgen in de woning van Kristof. De resultaten van deze studie zullen voor een verbeterd watermanagement zorgen voor iedere potentiële klant (particulieren en bedrijven), zowel voor de opslag en het gebruik van regenwater als voor de technische aspecten.’
 

Innovatieve visie

Het project past binnen de innovatieve visie van De Watergroep op de toekomstige watervoorziening, waarbij we in de richting evolueren van een hybride mix van centrale en decentrale watervoorziening. Daarbij moet alle aandacht gaan naar de nodige controles om de drinkwaterkwaliteit te kunnen garanderen.