26-04-2016

Op dinsdag 26 april ondertekende directeur-generaal Boudewijn Van De Steene in het Indiase Mumbai een contract voor de uitbouw van drinkwatervoorziening van een deel van Mysore, een stad in het zuiden van India met meer dan 700.000 inwoners. De Watergroep zal er samen met de Indiase groep IL&FS (Infrastructure Leasing & Financial Services Limited) 600 kilometer aan drinkwaterleidingen aanleggen en 70.000 aansluitingen voorzien. Het contract werd getekend tijdens de Vlaamse handelsmissie in India.

De Indiase economie en samenleving groeien sneller dan de infrastructuur kan volgen. Dat geldt op het vlak van weg- en spoorinfrastructuur, maar ook op het vlak van drinkwatervoorzieningen. Hoewel steeds meer Indiërs aangesloten geraken op drinkwatervoorzieningen, laten zowel de kwaliteit als de bevoorradingszekerheid vaak te wensen over.

"Men slaagt er hier niet in om 7 op 7 drinkwater te garanderen. Men moet soms wijken afsluiten omdat men de bevoorrading niet kan verzekeren," legt Frank De Poortere van De Watergroep uit. Een bericht in The Indian Express dinsdag geeft een schrijnend beeld van de situatie. Een wijk in het oosten van Mumbai met 4.000 inwoners heeft 2 dagen per week gedurende 1 uur water. Dat water is bovendien zo vuil dat er sprake is van geelzucht.

Net op het vlak van watervoorziening ziet De Watergroep mogelijkheden. Samen met IL&FS, een grote Indiase groep die naast wegen en spoorwegen ook waterleidingen aanlegt, zal De Watergroep in het zuid-Indiase Mysore meer dan 600 kilometer drinkwaterleidingen leggen die 24/7 drinkwater kan voorzien. "Ter vergelijking: in Vlaanderen bouwen we op jaarbasis maar 400 kilometer. Hier gaat het om 600 kilometer leidingen voor een deel van één stad," zegt Eddy Troosters, provinciale directeur van De Watergroep. Het gaat om een project met 70.000 aansluitingen. Dit zal 2 à 3 jaar in beslag nemen. Kostprijs: zo'n 35 miljoen dollar.

"Onze droom is eigenlijk om de eerste te zijn die voor een Indiase stad drinkwater kan verzekeren," aldus De Poortere. De Watergroep rekent er ook op dat het samen met zijn Indiase partner ook elders in India nog drinkwaterprojecten kan uitbouwen. "We denken op dit moment nog aan 7 à 8 projecten," aldus De Poortere. 

Delegatie India

India delegatie