03-03-2022

Zonnepanelen in KluizenDe klimaatverandering drukt ons met de neus op de feiten: kwaliteitsvol en betaalbaar water is niet vanzelfsprekend. De Watergroep hecht dan ook veel belang aan duurzaamheid. We springen verstandig om met kostbaar drinkwater, en wekken daarnaast zelf groene energie op. Meer nog, we hebben de ambitie om tegen ten laatste 2030 volledig energieneutraal te zijn. Dat betekent dat we tegen dan even veel groene elektriciteit produceren op onze terreinen als we verbruiken. We willen ons doel bereiken via forse investeringen in hernieuwbare energie en win-winsamenwerkingen met derde partijen.
 

Grote klimaatinspanning

In 2020 verbruikte De Watergroep 78 gigawattuur elektriciteit en 20 gigawattuur gas, stookolie en brandstof. In 2030 zal ons elektriciteitsverbruik naar schatting 91,7 GWh bedragen. Dat is vergelijkbaar met het huishoudelijke energieverbruik van 24.800 huishoudens.

Die hoeveelheid groene stroom op onze eigen terreinen opwekken lijkt ambitieus maar is haalbaar. De eerste stappen zijn alvast gezet. We stelden een gedetailleerde inventaris op van alle onze gronden, gebouwen en spaarbekkens, en koppelden die aan onder andere energieverbruik en dakoppervlaktes. Een gespecialiseerd studiebureau hielp ons om een stappenplan uit te werken en prioriteiten te bepalen. Met dat draaiboek gaan we vandaag aan de slag om de juiste beslissingen voor morgen te nemen.
 

Maximaal rendement uit de zon

De belangrijkste conclusies van dat draaiboek:

  • We kunnen hernieuwbare energie opwekken op een 160-tal van in totaal 343 sites.
  • We moeten inzetten op projecten zoals (middel)grote windturbines en zonnepanelen op daken, gronden en drijvend op spaarbekkens.
  • We moeten zorgen voor een goede balans tussen energievraag en -productie.

Ondertussen hebben we al veel zonnepanelen geïnstalleerd, in 2021 bijvoorbeeld nog 331 in het waterproductiecentrum in Velm, 156 op de daken van het SDC van Moorsele en 212 op het Cadol. Het grootste deel van de opgewekte energie wordt op die sites zelf verbruikt.
 

Windenergie en win-winsamenwerkingen

In 2022 werken we de ontwikkelingsstrategie om onze doelstellingen te behalen verder uit. We lanceren dan ook de nodige aanbestedingen. Enkele elementen die al vast staan:

  • Er komen zonnepanelen op zo’n 40 sites van De Watergroep. Niet alleen op daken, we willen ze ook op gronden en spaarbekkens installeren. Voor sites waar we de stroom zelf aanwenden, volstaan de eigen middelen. Voor de andere sites rekenen we op financiering van derde partijen. Zij zouden dan niet-gebruikte stroom in het elektriciteitsnet injecteren. Zo kunnen we die stroom op een andere site weer inkopen, en verhogen we de hoeveelheid echte groene, lokaal geproduceerde stroom op de markt in Vlaanderen.
  • Voor windenergie is samenwerking essentieel. Grote windturbines worden niet snel vergund en kosten veel meer: zo’n 4,5 miljoen euro per turbine. Daarom mikken we hiervoor op een investering van derde partijen. Op 6 van onze sites zien we mogelijkheden om een windturbine te installeren.

Slagen we erin om al deze projecten te realiseren? Dan kan De Watergroep tot 5 keer haar toekomstige verbruik lokaal produceren en eventueel groene stroom aanbieden op de markt via een externe partij.