06-07-2016
De Watergroep bouwt momenteel een nieuwe drinkwaterkelder aan de Plankerweg in Voeren. Dit reservoir ligt in België maar zal na de indienstneming worden geëxploiteerd door WML, die er na 10 jaar ook eigenaar van wordt. Het reservoir zal zorgen voor bevoorrading van de klanten van WML maar bij problemen kan het ook worden ingezet voor de drinkwatervoorziening in Voeren.

De drinkwaterkelder bestaat uit twee ondergrondse bekkens van elk 1.000 m³, samen goed dus voor een totale voorraad van 2 miljoen liter water.  De kelder wordt geïntegreerd in de bestaande glooiing van het terrein. Het terrein wordt bovendien deels omheind door een heg van streekeigen planten en struiken. Bovengronds is er enkel een klein paviljoen van één bouwlaag hoog dat toegang geeft tot de bekkens.

Voor het reservoir is er een infiltratiebekken waar het water naartoe kan gaan bij een storing aan het reservoir. Ook het overstort van de regenwaterput is verbonden met het infiltratiebekken.

Het reservoir wordt in de regel gevoed door water afkomstig van WML, maar het kan ook door De Watergroep worden gevuld. Zo komt er meer leveringszekerheid, zowel voor de klanten van WML als van De Watergroep.

Volgens de huidige planning zal het nieuwe drinkwaterreservoir in september 2016 in gebruik worden genomen. WML staat in voor de exploitatie en wordt na 10 jaar via een huurkoopovereenkomst eigenaar van de drinkwaterkelder.