29-01-2016

De Watergroep bouwt in Commewijne (Suriname) een waterproductiecentrum dat drinkwater zal leveren op basis van oppervlaktewater uit de Surinamerivier. Het contract voor dit project is deze week ondertekend op het Surinaamse Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. Het bevestigt de evolutie van de voorbije jaren, waarbij De Watergroep haar activiteiten verruimt en haar knowhow ook benut in commerciële projecten in binnen- en buitenland. Het is de eerste keer dat een Vlaams drinkwaterbedrijf een installatie van dergelijke omvang met state-of-the-art-technologie bouwt in het buitenland.

De Watergroep staat in voor de bouw van een innameconstructie op de Surinamerivier en een waterproductiecentrum met een capaciteit van 500 m³ per uur. Het gaat daarbij om een combinatie van ultrafiltratie en actievekoolfilters. Daarnaast komt er een reinwaterbuffer met pompinstallatie en wordt ook een laboratoriumruimte ingericht met meetapparatuur om de waterbehandeling op te volgen.

Vanuit het nieuwe waterproductiecentrum krijgen 50.000 inwoners in de toekomst kwaliteitsvol drinkwater. Tot nog toe waren zij voor de drinkwatervoorziening aangewezen op transport van water in trucks over de weg, met alle bijkomende problemen. De inwoners van Commewijne krijgen in de toekomst allemaal een watermeter en zullen ook voor hun verbruik moeten betalen.

Medewerkers van de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) worden opgeleid om de installatie te beheren. De Watergroep zal de exploitatie minstens gedurende 10 jaar na oplevering begeleiden.

De Watergroep voerde eerder een maatschappelijk project uit in Suriname, waarbij het bedrijf in samenwerking met de vzw Marowijne de drink- en afvalwatervoorziening uitbouwde in de kustgemeente Galibi. Naar aanleiding daarvan vroeg het Surinaamse Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen om piloottesten uit te voeren op oppervlaktewater. De resultaten daarvan hebben geleid tot dit nieuwe, commerciële project, dat een uitvoeringstermijn heeft van 16 maanden.

Ondertekening in Suriname    Ondertekening in Suriname