11-04-2022

Tiense WaterveldenDe industrie en de overheid slaan de handen in elkaar om water, afkomstig van het suikerproductieproces, te hergebruiken. Het toekomstige waterproductiecentrum, De Tiense Watervelden, dat tevens een energiepark en recreatiepark zal omvatten, wordt ingebed op het militair domein van Goetsenhoven. Het officiële startschot werd vandaag, op maandag 11 april, gegeven met de ondertekening van een charter met specifieke doelstellingen door Vlaams Minister van Omgeving Zuhal Demir en de betrokken partners.

Jan Ingels, directeur van de Tiense Suikerfabrieken, en Hans Goossens, directeur-generaal van De Watergroep:
“We willen de droogteproblematiek in Vlaanderen proactief aanpakken en het wateraanbod verruimen met behulp van nieuwe bronnen, zoals bietenproceswater, en dankzij innovatieve technieken.”
 

Bekijk in deze video hoe Tiense Suiker en De Watergroep samen de waterschaarste aanpakken met 'De Tiense Watervelden'

 

Water uit bieten halen: hoe werkt het?

Tiense WaterveldenSuikerbieten bestaan voor 75% uit water. De Tiense Suikerraffinaderij hergebruikt dit restwater tijdens het productieproces van haar suiker opnieuw en opnieuw. Toch vloeit er elk jaar uiteindelijk nog meer dan één miljard liter water, of zo’n 400 olympische zwembaden, van dit (gezuiverd) water naar beken en rivieren. Met het project komt daar verandering in. “We gaan volop voor een duurzaam waterbeheer, vanuit een toekomstgerichte visie op het integrale watersysteem”, voegt Jan Ingels toe.

Concreet zal het bietenproceswater na voorbehandeling via een nieuwe pompinstallatie afgeleid worden naar een beschikbaar terrein buiten de stad: de vliegbasis van Goetsenhoven. Het water verlaat dan de Tiense Suikerfabriek aan een temperatuur van 20°C en kan perfect gebruikt worden voor warmterecuperatie

Het water komt vervolgens op De Tiense Watervelden terecht in grote bufferbekkens. Daar neemt De Watergroep het over. “Het volledig gezuiverd water wordt in een nieuw waterbehandelingsstation verwerkt tot drinkwater, wat een innovatieve manier van circulair watergebruik is,” volgens Hans Goossens. Het zachte bietenwater wordt gemengd met het harde mineraalrijke grondwater van de bestaande winningen van De Watergroep, die zo kan inzetten op brondiversificatie. Daarnaast is het water geschikt voor irrigatie van aansluitende landbouwterreinen en groenzones.
 

Een win-win voor meerdere sectoren

Tiense WaterveldenHet project pakt niet enkel de waterproblematiek aan, het is ook een grote stap vooruit op economisch en socio-cultureel vlak en zal de tewerkstelling een boost geven. Op het bufferbekken dat gebruikt wordt om drinkwater te produceren, wordt een zonnepanelenpark aangelegd, goed voor 4,5 Megawattpiek. De andere bufferbekkens zijn geschikt voor watersporten en er zal ook een strand aangelegd worden. De groene buffer zorgt voor een stille zone met aandacht voor de biodiversiteit. Een activiteitenheuvel laat specifieke sportbeoefening en recreatie toe. De oude kazerne en het aanpalend sportterrein bieden opportuniteiten voor kortverblijf, jeugdactiviteiten en conferenties.

Ook de huidige activiteiten op het terrein, zoals die van de vliegclub, blijven behouden. De nieuwe berm van de pijpleiding en het nieuwe domein worden een trekpleister voor fietsers en wandelaars en verbindt naadloos het Tiense stadscentrum met het domein. Dit biedt nieuwe kansen voor zacht toerisme en evenementen voor de Tiense regio.
 

Charter voor realisatie van het project

OndertekeningOp 11 april gaven Minister Zuhal Demir en de strategische partners het startschot van dit ambitieuze project, met de ondertekening van het charter met doelstellingen (zie foto rechts - klik om te vergroten).

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir:
“Circulair watergebruik is één van de speerpunten van de Blue Deal waarmee we Vlaanderen weerbaarder willen maken tegen de gevolgen van droogte en wateroverlast. Tiense Suiker is een begrip in Vlaanderen. Bij hun productieproces komt er jaarlijks zo’n 1 miljard liter water vrij uit de bieten, dat ze momenteel gezuiverd in de Gete lozen. Vandaag slaan we de handen in elkaar met verschillende partners om dat ‘bietenwater’ maximaal te hergebruiken in de landbouw, voor recreatie en zelfs als drinkwater. Zo verminderen we de druk op het grondwater dat in de regio rond Tienen in periodes zonder regenval snel onder druk komt te staan en verzekeren we onze drinkwatervoorziening”

Katrien Partyka, burgemeester van Tienen:

“De realisatie van De Tiense Watervelden betekent een grote meerwaarde voor Tienen en haar inwoners. In een kwalitatieve omgeving kan er plaats geboden worden aan verschillende recreatieve en sportieve (water)activiteiten. Dit vormt een unieke combinatie met de duurzame aspecten van wateropslag, buffering in een natuurlijke omgeving.”

Nadia Lapage, secretaris-generaal van Fevia Vlaanderen:
"De Tiense Watervelden is een toonbeeld van ondernemerschap, circulariteit en duurzaamheid. Wij willen dit ambitieuze project mee uitdragen en ondersteunen om ook andere voedingsbedrijven te tonen dat investeren in circulaire economie loont. Het project ligt bovendien helemaal in lijn van de duurzaamheidsroadmap van de voedingsindustrie.”

Philippe Masscheleyn, Communicatie Directeur van de Boerenbond:
“Naast de reeds gekende maatschappelijke diensten, geeft dit project op een prachtige manier weer welke meerwaarde de landbouw kan bieden voor de maatschappij, via drinkwater- en energievoorziening en recreatiemogelijkheden. Het is een duidelijke win-win, waarbij de landbouwers het beschikbare water kunnen inzetten om de lokale voedselvoorziening te blijven garanderen. Daarnaast is het ook een positief signaal voor de regionale verankering van Tiense Suiker en de suikerbietenteelt in de regio.”

Jan Spooren, Provinciegouverneur Vlaams-Brabant:
“Innovatieve projecten om de droogteproblematiek en wateroverlast aan te pakken zijn cruciaal voor de toekomst van onze provincie, en ondersteun ik graag. Dit strategisch initiatief biedt niet alleen enorme kansen en voordelen voor de stad Tienen, maar voor de hele regio. De “Tiense watervelden” is vooral een project rond duurzaamheid, maar zorgt daarnaast ook voor tewerkstelling, recreatie en toerisme in Vlaams-Brabant.”

Kris Claes, gedelegeerd bestuurder Voka – KvK Vlaams-Brabant:
“Initiatieven zoals dit zijn broodnodig. Niet alleen op vlak van milieu, maar ook ter bevordering van het socio-economisch weefsel van deze regio. Duurzaamheid en innovatie zijn urgente thema’s die ook onze ondernemers voor uitdagingen stellen. Het is zaak om deze op een doortastende manier aan te pakken. Een project van deze grootorde zorgt voor de noodzakelijke verankering en brengt nieuwe opportuniteiten met zich mee en optimaliseert het ondernemersklimaat.”
 

Een samenwerking van

  • de Tiense Suikerraffinaderij
  • De Watergroep
  • de Vlaamse Overheid
  • de provincie Vlaams-Brabant
  • de stad Tienen
  • Voka
  • Fevia Vlaanderen
  • de Boerenbond.

In de pers