22-09-2022

Van 11 tot 15 september trokken enkele collega's naar Kopenhagen voor het IWA World Water Congress. De International Water Association brengt er internationale kernspelers op het gebied van water samen. Het thema dit jaar: ‘Water for smart and liveable cities’.  

Als mooie afsluiter van deze boeiende week mocht collega Pauline Ottoy (programmabeheerder Onderzoek en Ontwikkeling Circulaire Systemen) er de Climate Smart Utility Award in ontvangst nemen voor De Watergroep. Samen met meer dan 50 andere deelnemende waterbedrijven en -organisaties werden we beoordeeld op 3 actiepunten: klimaatadaptatie, klimaatmitigatie en leiderschap. De beste 8 mochten het podium op om deze toe te lichten. Pauline lichtte de pijlers toe in een paper en presentatie die ze samen met Joris Pieters en Célestin Claeys ineen stak.

Een mooie internationale erkenning voor de visie en inspanningen als duurzaam waterbedrijf.  

 

Klimaatadaptatie

Climate Smart Utility AwardWe stellen bij De Watergroep alles in het werk om onze weerbaarheid ten opzichte van de klimaatveranderingen te vergroten. Als Vlamingen leven we in een dichtbevolkt, waterschaars en verstedelijkt gebied. Dat maakt dat we actief op zoek moeten gaan naar alternatieve waterbronnen en we ons waterverbruik moeten proberen verlagen.

Een mooi voorbeeld van de zoektocht naar nieuwe waterbronnen is ons proefproject 'De Ganzepoot' met FARYS en Aquaduin. Een pilootinstallatie in Nieuwpoort - gebouwd in een container - moet zowel zoet, brak als zout water zuiveren tot drinkwaterkwaliteit. Als de innovatieve technologie positieve testresultaten kan voorleggen, wordt er tegen 2025 een nieuw waterproductiecentrum gebouwd dat drinkwater kan leveren voor ruim 30.000 gezinnen.

Door de uitrol van slimme, digitale watermeters kunnen klanten hun waterverbruik op de voet volgen. Zo zullen ze in de toekomst ook een melding krijgen bij abnormaal hoog verbruik en kunnen waterlekken sneller opgespoord worden.

Met Leakie zetten we de strijd tegen waterverlies voort door slimme lekdetectiesoftware in te zetten. Ook daarmee lokaliseren we waterlekken veel preciezer en sporen we ze sneller op.

 

Klimaatmitigatie

Climate Smart Utility AwardOns toekomstplan tegen 2030: volledig energieneutraal drinkwater produceren. Dat betekent dat we tegen dan even veel groene energie opwekken op onze terreinen als we verbruiken. We willen dit doel bereiken via forse investeringen in hernieuwbare energie en win-winsamenwerkingen met derde partijen.  

Daarnaast willen we onze CO2-uitstoot fors verminderen en hebben we de ambitie om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn.

 

Leiderschap

We willen als bedrijf lokaal, nationaal en internationaal leiderschap tonen. We hebben een sterke cultuur van leren en kennis delen, met focus op innovatie. We nemen deel en dragen bij aan verschillende internationale projecten.  

Zo is onze directeur-generaal Hans Goossens president van Water Europe en zijn we aandeelhouder bij het wetenschappelijk instituut KWR. KWR genereert kennis waarmee de watersector waterwijs kan opereren, rekening houdend met verstedelijking en met de huidige klimaatuitdagingen.

 

Bekijk hier de ingestuurde poster