08-02-2021

Het Copernicus-programma van de Europese unie levert gratis satellietdata voor aardobservatie. Deze data worden gebruikt door publieke en private organisaties voor onderzoeksdoeleinden en voor de ontwikkeling van producten. In het CALLISTO-project onderzoekt De Watergroep hoe satelliet- en andere externe data kunnen worden gebruikt om de waterkwaliteit van spaarbekkens op te volgen en te voorspellen. 
 

Spaarbekken in Diksmuide

Waterproductiecentrum De BlankaartHet Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen stelt een toestel voor hyperspectrale metingen ter beschikking om satellietdata te valideren. Dit toestel staat aan het spaarbekken van waterproductiecentrum De Blankaart (Diksmuide). Daar volgen we de waterkwaliteit nauwgezet op. Dit laat ons toe om mogelijke verbanden tussen waterkwaliteitsparameters, satellietdata en andere meetgegevens te vinden. Door de spaarbekkens op deze manier proactief te beheren, zijn er mogelijk minder energie en chemicaliën nodig in de daaropvolgende zuivering. 
 

CALLISTO

EU

5 platformen, beter gekend als de DIAS (Data and Information Access Services), hebben de toegang tot deze Copernicus-data vergemakkelijkt. Ondanks deze inspanningen wordt het potentieel van de data nog onvoldoende benut door eindgebruikers omwille van de hoeveelheid en complexiteit van de data. In het H2020-project ‘CALLISTO’ breiden we samen met 15 partners uit de industrie, academies en KMO’s het gebruik van Copernicus-data op de DIAS-infrastructuur uit. CALLISTO wil de brug maken tussen de DIAS-platformen en de eindgebruikers met behulp van artificiële intelligentie (AI). De Watergroep neemt de rol van eindgebruiker op, samen met de drinkwatermaatschappij SMAT S.p.A uit Turijn (Italië).

Het CALLISTO-project is gefinancierd door het ‘Horizon 2020 Research and Innovation’-programma van de Europese Unie. Het project startte in januari 2021 en zal 3 jaar duren.
 

Volg dit project

De partners van CALLISTO