01-02-2021

De watervoorraden in Vlaanderen komen steeds meer onder druk te staan. Het is voor alle betrokken partijen absoluut noodzakelijk om in de toekomst slimmer en duurzamer met water om te gaan.

Met dit initiatief nodigen Pidpa, De Watergroep en Aquafin jullie uit om mee te werken aan het waterbeleid van morgen. We leggen hierbij de nadruk op lokaal, circulair water en doen dat door een aantal uitdagingen te lanceren.
 

Waarom deelnemen aan deze wateruitdagingen?

RivierHet is voor de Vlaming vanzelfsprekend dat er water uit de kraan komt. De lage prijs van leidingwater en de perceptie van onbeperkte beschikbaarheid hebben dit idee gevoed. Nochtans is Vlaanderen een waterschaarste regio. De problemen die Vlaanderen heeft tijdens de droge, hete zomers kregen veel media aandacht. We moeten de droogteproblematiek ernstig nemen, dat is duidelijk.

Tegelijk moeten rioolbeheerders bijkomende buffering uitbouwen om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen en te voorkomen dat de steeds intensere regenbuien tot wateroverlast leiden. Het gebufferde regenwater wordt vertraagd afgevoerd naar de waterloop of geïnfiltreerd. We gebruiken het nog veel te weinig lokaal.

De afnemende beschikbaarheid van water, hoge pieken in het watergebruik en de uitdaging om de kwaliteit te blijven behouden duwen de watersector naar een zoektocht van alternatieve waterbronnen. Lokaal hergebruik van verschillende types water is één van de mogelijke oplossingen.

De uitdagingen zijn groter dan ooit. De opportuniteiten zijn er en het is nu tijd voor actie!
 

Lokaal water: gecontroleerd en gegarandeerd

RegenAan de gebruikerskant zijn er al enige bewustwordingen en goede praktijken. Denk maar aan huishoudelijk hergebruik van (zelf opgevangen) regenwater, of water op maat en lokaal hergebruik voor industriële klanten. 

Maar om klaar te zijn voor de lange en korte termijn, moeten wij - de watersector - de robuuste watervoorziening die we vandaag aanbieden, kunnen garanderen. In de toekomst voldoende water leveren voor iedereen, is de context van deze uitdaging.
 

Help mee met deze challenges

Via het EY CogniStreamer-platform kan je ideeën toevoegen, bijdragen van andere deelnemers becommentariëren, liken, aanvullen en resultaten evalueren. De hoeveelheid tijd die je hieraan besteedt, bepaal je zelf!

We dagen iedereen uit om mee te denken: bedrijven, kennisinstellingen, de onderwijssector, start-ups, non-profit organisaties, sectorgenoten, ...

Meer info op de website van Toekomst van water >>

Momenteel werken we aan 2 challenges:
 

1. Hoe kunnen we - preventief en kostenefficiënt - decentrale, circulaire watersystemen beheren, monitoren en onderhouden?

De oplossingen die op de markt zijn om grote industriële installaties op afstand te monitoren en te besturen, zijn te duur voor kleinere circulaire systemen. Daarom zijn we op zoek naar goedkope (en low tech-)systemen en -oplossingen om kleine watersystemen op afstand te beheren, te monitoren en te onderhouden op het niveau van de woning, een cluster van woningen, een bedrijf of een buurt.

Heb je een idee?

Schrijf je hier in >>

De deadline is 19 februari 2021!
 

2. Wat zijn de drempels om collectieve systemen voor duurzaam, circulair (regen)waterbeheer op te zetten en te beheren?

Het potentieel dat ontstaat door problemen op een collectief niveau aan te pakken, wordt onvoldoende benut. Via deze weg willen we zoveel mogelijk informatie verzamelen bij relevante stakeholders: wat zijn de drempels en ontbrekende schakels om aan collectief (regen)waterbeheer te doen? Dit zowel in een stedelijke context (woonkernen, collectieve woonvormen, ...) als op bedrijfsterreinen. 

In deze challenge gaan we eerst op zoek naar de drempels die bestaan. Daarna gaan we op zoek naar manieren om deze drempels weg te werken!

Help je ons met de challenge?

Ga naar de website van Toekomst van water en help ons >>

De deadline is 19 februari 2021!