21-03-2018

DikkebusvijverMidden mei wordt de Dikkebusvijver, de vijver die voor 80% van de drinkwaterbevoorrading van de stad Ieper zorgt, gebaggerd. De werken zijn nodig omdat grond uit Heuvelland in de vijver terechtkomt via de Kleine Kemmelbeek. De ruimingsspecie - die vooral bestaat uit teelaarde, zandleem en kleideeltjes - is sterk gemengd met voedselrijk materiaal, wat de waterkwaliteit niet ten goede komt.

De Dikkebusvijver heeft een wateroppervlakte van 33,6 hectare en een omtrek van 2,7 km. Naast de recreatieve functie is de vijver ook een wachtbekken tegen wateroverlast en een spaarbekken voor drinkwaterproductie.

De ruimings- en verdiepingswerken zijn een samenwerking tussen de Provincie West-Vlaanderen, de stad Ieper en De Watergroep.