24-11-2017

Samenwerkingscharter ondertekendAqua Belgica, de Belgische federatie voor waterbehandeling, en AquaFlanders, de koepelvereniging van de Vlaamse water- en rioleringsbedrijven, gaan vanaf nu nauwer samenwerken op vlak van communicatie rond kraantjeswater en waterbehandeling. Om dit te bezegelen ondertekenden Aqua Belgica-voorzitter Eddy Albrecht en AquFlanders-voorzitter Herman Van Autgaerden tijdens de Aquarama Trade Fair op 26 oktober 2017 een gemeenschappelijk charter.

Met dit charter willen zowel Aqua Belgica als AquaFlanders zo correct en eenduidig mogelijk informeren over de kwaliteit van het kraantjeswater, zoals aangeleverd door de drinkwatermaatschappijen enerzijds, en over de mogelijke wens tot waterontharding ervan door de eindconsument anderzijds. Ook wordt de nodige aandacht gegeven aan een correcte plaatsing van wateronthardingsinstallaties en de noodzaak van regelmatig onderhoud om de drinkbaarheid te kunnen garanderen.