08-03-2019

Naar aanleiding van een anonieme melding wordt binnen De Watergroep een onderzoek gevoerd naar feiten die potentieel tuchtrechtelijk en strafrechtelijk kunnen worden vervolgd. Om enerzijds dit onderzoek in alle vrijheid te laten plaatshebben en anderzijds de sereniteit op de werkvloer te garanderen, werden recent enkele medewerkers preventief geschorst.

De Watergroep wenst te beklemtonen dat deze maatregel geen sanctie is en evenmin een uitspraak impliceert over de schuld of onschuld van de betrokken medewerkers.

Wij willen tot slot meegeven dat De Watergroep een actief beleid voert om fraude op de werkvloer te vermijden.