14-03-2018

Agristo logoBegin 2018 is Agristo gestart met het inzetten van Leiewater in haar productieproces. Agristo produceert diepgevroren aardappelproducten voor supermarkten, groothandel en foodservice, en daar komt heel wat water bij kijken. Voor haar nieuwe site in Wielsbeke zet zij hiervoor dus een bijzondere waterbron in: de nabijgelegen Leie.

Om aan het grote waterverbruik te voldoen, is Agristo nv met De Watergroep tot een samenwerking gekomen. De Watergroep levert water aan Agristo dat meteen inzetbaar is in het productieproces. Om dit te realiseren, capteert de Watergroep water uit de Leie en waardeert het op tot de door Agristo gewenste kwaliteit.

Voor de realisatie van deze waterfabriek stelt Agristo een gedeelte van haar site ter beschikking aan De Watergroep, waarbij het waterbedrijf instaat voor de levering en de behandeling van het proceswater en de komende 10 jaar er ook de exploitatie van de installatie verzorgt. Op basis van ruw water uit de Leie produceert De Watergroep water op maat om te gebruiken in de processen van frietproducent Agristo. Dit proceswater heeft Agristo nodig voor het wassen, schillen, snijden en blancheren van de aardappelen. Ook voor de aanmaak van processtoom heeft Agristo flink wat water nodig dat aan strikte eisen moet voldoen.

“Samen met De Watergroep willen wij investeren in een economisch én ecologisch gezond project”, aldus Kristof Wallays, COO bij Agristo. “Water is een grote uitdaging voor het milieu, met een daarbij horende financiële impact. Duurzaam waterbeheer is meewerken aan een duurzame toekomst. Door dit project wordt een economische en milieutechnische meerwaarde gecreëerd zoals  geen winning uit kwetsbare grondwaterlagen, gebruik maken van schonere technologieën, geen gebruik van onthardingszouten, kennisverwerving inzake hergebruik van grondstoffen, installatie met laag energieverbruik, …”

Sfeerbeeld opening Agristo

De waterfabriek zal tot 200 m³/u Leiewater innemen vanuit een watervangconstructie op de Leie om aan Agristo 115 m³/u water op maat van 2 verschillende kwaliteiten aan te leveren.

Daarnaast is er ook een retourleiding voor het afvoeren van het effluent uit de  afvalwaterzuiveringsinstallatie van Agristo en die ook de spoelwaters van de proceswaterinstallatie terug in de Leie loost. Bij uitbreiding van de aardappelverwerkende capaciteit kan er ook effluent uit de afvalwaterzuiveringsinstallatie herbruikt worden als ruwwaterbron van de proceswaterinstallatie. Dit project kan dus in de toekomst een mooi praktijkvoorbeeld worden van circulaire economie.

In dit leidingproject waren de contacten met de Gemeentelijke en Provinciale diensten belangrijk. Er werd geopteerd voor een tracé van de leidingen die geen onteigeningen vergde. Tevens was het belangrijk dat na de infrastructuurwerken alles in zijn oorspronkelijke staat met dezelfde materialen werd hersteld. Het persleidingen-tracé gaat over 2 km, waarvan 400 m op de gronden van Agristo zelf. “De geschiedenis herhaalt zich - het is niet de eerste maal dat er Leiewater gebruikt wordt in een productieproces (tijd van het roten van het vlas in de Leie) – ooit werd er zelfs een leiding aangelegd door een coöperatieve vennootschap van vlassers die dit water transporteerde tot bij hun respectievelijke roterijen”, aldus Burgemeester van Wielsbeke, Jan Stevens. “We zijn daarnaast ook erg blij met de erg vlotte samenwerking met Agristo en De Watergroep.” 

Bekijk hier de reportage van Focus WTV "Agristo wast frietjes met Leiewater"