09-07-2020

De Vlaamse Regering heeft op vrijdag 17 juli een nieuwe voorzitter en 3 bestuurders aangeduid:

  • Dhr. Brecht Vermeulen wordt de nieuwe voorzitter. Dhr. Vermeulen was ruim 18 jaar directeur van De Mandel, de grootste sociale huisvestingsmaatschappij van West-Vlaanderen, en is momenteel actief in projectontwikkeling en vastgoed. Hij was volksvertegenwoordiger van 2014 tot 2019.
  • Daarnaast werden dhr. Luc Asselman (voormalig voorzitter en 35 jaar bestuursmandaten bij De Watergroep), mevr. Miet Vandersteegen en dhr. Gerald Kindermans (bestuurder sinds 2016, voorgedragen vanuit de provinciale vennotenvergaderingen) aangeduid als bestuurders.

Tot slot heeft de Vlaamse Regering eervol ontslag verleend aan de regeringscommissarissen Pieter De Cuyper en Michiel Van Peteghem. De nieuw aangestelde regeringscommissarissen zijn mevr. Hilde Bruggeman en dhr. Victor Dries.

Daarnaast hebben de provinciale vennotenvergaderingen vier kandidaat-bestuurders verkozen die worden voorgedragen voor aanstelling door de algemene vergadering op 28 augustus e.k. De nieuwe bestuurders lanceren dan een oproep naar onafhankelijke bestuurders en dragen tien kandidaten voor, waarvan de Vlaamse Regering er in de loop van het najaar vijf zal benoemen. Het mandaat van de nieuwe bestuurders loopt tot de algemene vergadering in 2025.