23-07-2019

Vanaf 1 juli 2019 rekenen de Vlaamse waterbedrijven geen aanmaningskosten meer aan bij laattijdige betaling (= de vroegere 7,5 euro bij de eerste betalingsherinnering). Dit is één van de wijzigingen uit het vernieuwd Algemeen Waterverkoopreglement dat op 1 juli 2019 van kracht gaat.

De factuurvoorwaarden op de achterkant van onze waterfacturen omvatten deze kost wel nog (we rekenen deze kosten uiteraard niet meer aan). We streven ernaar de nodige aanpassingen in onze factuurvoorwaarden zo snel mogelijk door te voeren.