04-04-2022

Campagnebeeld watermakers voor OekraïneOok De Watergroep toont haar hart voor Oekraïne. Op 2 weken tijd zamelden onze medewerkers 2.256 euro in. Vanuit De Watergroep verdubbelden we dit bedrag naar het ronde bedrag van 5.000 euro. We steunen er 2 projecten mee.
 

1. Het waterproject van de @vzwWaterHeroes

Samen met de vzw Water Heroes, wil BOSAQ een drinkwaterinstallatie doneren aan Oekraïne die water uit kanalen en rivieren snel kan zuiveren tot drinkwater. BOSAQ is onze partner in een West-Vlaams proefproject ‘drinkwater uit regenwater’, waar we afgelegen woningen van drinkwater voorzien. We steunen deze broodnodige actie graag.
 

2. De actiepagina van De Watergroep op #Oekraïne1212

Onder de naam Oekraïne 12-12 lanceerden de leden van Consortium1212 een oproep ten voordele van de slachtoffers in Oekraïne. Met het ingezamelde geld zetten zij hulpprogramma’s op rond dringende gezondheidszorg, voeding, watervoorziening, hygiëne, onderwijs, psychosociale begeleiding en bescherming.