30-04-2024

AzulatisTINC, de infrastructuurinvesteerder genoteerd op Euronext Brussel, neemt een participatie in Azulatis. Azulatis is sinds 1 januari 2023 een verzelfstandigd dochterbedrijf van De Watergroep en is gespecialiseerd in industrieel waterbeheer. Daarnaast treedt ook publiek waterbedrijf Farys toe als derde aandeelhouder met inbreng van haar industriewateractiviteiten.

Azulatis is marktleider in Vlaanderen voor de uitvoering (ontwerp, constructie, financiering en onderhoud) van op maat gemaakte waterprojecten onder de vorm van een Water-as-a-Service (WaaS) model. Bedrijven die een groot waterverbruik hebben, zien waterbeheer vaak niet als hun primaire taak. Ze wenden zich daarom tot waterspecialisten om hen te ontzorgen en hun waterbeheer te optimaliseren, bijvoorbeeld via het hergebruik van afvalwater. Intussen bedient Azulatis een 50-tal klanten in verschillende sectoren zoals voeding, chemie, landbouw, retail en logistiek, gezondheidszorg en industriële productie.

Azulatis spruit voort uit de verzelfstandiging van de industriële tak van De Watergroep. Voorafgaand aan de participatie door TINC brengt ook collega-waterbedrijf Farys haar industriewateractiviteiten in bij Azulatis en treedt op gelijkwaardige manier toe tot het kapitaal.

Dankzij de investering van TINC wordt de financiële slagkracht van Azulatis versterkt, waardoor het bedrijf zijn activiteiten kan uitbreiden en haar innovatievermogen kan versnellen. TINC investeert circa € 8 miljoen en verwerft een participatie van 33,33% in Azulatis. De investering wordt gefinancierd met beschikbare kasmiddelen en zal onmiddellijk bijdragen aan het resultaat van TINC. De uitvoering van de transactie is onderhevig aan de goedkeuring door de Mededingingsautoriteiten.

 

TINC is een beursgenoteerde investeringsmaatschappij die duurzame waarde wil creëren door te investeren in de infrastructuur voor de wereld van morgen. TINC participeert in bedrijven die actief zijn in het realiseren en uitbaten van infrastructuur en houdt een gediversifieerde portefeuille aan van participaties in focusgebieden zoals publieke infrastructuur, energie infrastructuur, digitale infrastructuur en selectief vastgoed en dit in België, Frankrijk, Ierland en Nederland. 

 

“Met deze participatie zet TINC in op de toekomst van waterbeheer, een sector die sterk evolueert nu water almaar meer een kostbaar goed wordt als gevolg van de bevolkingsgroei, milieuverontreiniging en klimaatverandering. Innovatie in deze sector is dan ook cruciaal. Het circulaire model waarin afvalwater hergebruikt wordt, is slechts één van de vele mogelijkheden. TINC is dan ook verheugd om dit initiatief te ondersteunen.”

Manu Vandenbulcke, CEO TINC


“De watereconomie is in volle ontwikkeling, en Azulatis is goed geplaatst om een voortrekkersrol te spelen bij de transitie naar een klimaatbestendig watersysteem voor Vlaanderen en draagt zo bij aan de Blue Deal waarin er radicaal anders naar water management wordt gekeken. Dankzij het partnerschap met TINC halen we extra financiële slagkracht én expertise binnen bij Azulatis om flexibel en efficiënt in te spelen op de vragen van haar industriële klanten, en kan Azulatis nieuwe technieken inzake circulair industriewater ontwikkelen.”

Hans Goossens, CEO De Watergroep


“Deze samenwerking opent een enorm potentieel om snel, gericht en effectief invulling te geven aan de uitdagingen en opportuniteiten qua duurzaam waterbeheer in industriële activiteiten. Telkens situatie-specifiek, creatief en innovatief en zowel economisch als ecologisch verantwoord voor alle stakeholders.”

Marleen Porto-Carrero, CEO Farys