18-12-2020

Logo AvelgemMet de recente PANO-reportage over rioleringen werd duidelijk dat er in Vlaanderen nog te weinig gezinnen aangesloten zijn op het rioleringsstelsel en er dus nog te veel afvalwater in de natuur terechtkomt. Investeringen in rioleringswerken dringen zich op. De gemeente Avelgem heeft niet op de reportage gewacht om actie te ondernemen en wordt vanaf 1 januari 2021 een Riopact-gemeente. 

Riopact, het samenwerkingsverband tussen De Watergroep en Aquafin, helpt de gemeenten bij de uitbouw van hun gemeentelijke rioleringsbeheer. ‘Gemeenten kunnen ervoor kiezen om Riopact-vennoot te worden en zo in te tekenen op een totaaloplossing. Maar ze kunnen er ook voor kiezen om een specifiek takenpakket aan Riopact toe te vertrouwen, zoals de gemeente Avelgem,’ vertelt Simon Stevens, manager Riopact. ‘Vanaf 2021 zal het gemeentebestuur van Avelgem een beroep doen op Riopact voor onder andere de huisaansluitingen, het beheer en het actualiseren van de riooldatabank, hydraulische en technische adviezen, het ruimen van riolen, camera-inspecties en analyse van de resultaten, …’

Meer informatie over gemeentelijk rioleringsbeheer via www.riopact.be