17-03-2020

Grondwater is kostbaar en wordt steeds schaarser, en dus dringen alternatieve waterbronnen zich op. Milcobel zet in het kader van haar duurzaamheidsvisie in op steeds meer waterhergebruik, en het ten volle benutten van alle bijproducten die ontstaan in de loop van het productieproces van zuivel. Het water uit de zuivelproductieketen wordt behandeld tot drinkwaterkwaliteit en hergebruikt voor tal van toepassingen. De Watergroep bouwde voor Milcobel splinternieuwe drinkwaterinstallaties in Kallo en Langemark en exploiteert die ook. Daardoor recupereert Milcobel maar liefst 150 Olympische zwembaden aan water. En zo trekken we samen de circulaire kaart.

Milcobel beschikt in al haar sites al veel jaren over waterzuiveringsinstallaties om het afvalwater te zuiveren en het effluent (het gezuiverde afvalwater) in het oppervlaktewater te mogen lozen. Dit proces is noodzakelijk om te voldoen aan de Vlaamse normen.

De nieuwe drinkwaterinstallaties in Kallo en Langemark, een realisatie samen met De Watergroep, gaan nog een stap verder en leveren water van drinkwaterkwaliteit. Het overschot aan water afkomstig van melk die eerder naar de afvalwaterzuivering gestuurd werd, wordt nu met de nieuwe installaties tot drinkwaterkwaliteit opgewaardeerd. Hierdoor wordt niet alleen de hoeveelheid geloosd afvalwater verminderd, maar kan Milcobel ook leidingwater besparen. Dankzij een ingenieus proces van filtratie en zuivering, is het gezuiverde water afkomstig van melk vandaag van een dusdanige kwaliteit dat het kan ingezet worden als drinkwater.
 

Hoogwaardig water maken uit melk? Hoe gaat dat dan?

Of Milcobel nu melkpoeder maakt of kaas, in beide gevallen komt er water vrij uit de melk

In Kallo maakt Milcobel hoogwaardig melkpoeder. De melk wordt verhit zodat het water verdampt en poeder overblijft. De waterdamp wordt opgevangen en gecondenseerd tot water dat in tanks wordt opgevangen, waarna het opgewaardeerd wordt (via biologische filtering, ultra-filtratie en omgekeerde osmose) tot drinkwaterkwaliteit en rechtstreeks in het eigen drinkwaternet van Milcobel wordt geïnjecteerd. Bijkomend gebeurt in Kallo nog een extra UV-desinfectie stap, waarbij een deel van het water zonder chloor gedesinfecteerd wordt. Als resultaat krijg je een zeer hoogwaardig water, zonder chloraat. 

Milcobel Langemark is een belangrijke producent van mozzarella. Bij het maken van kaas worden de droge stoffen van melk verwerkt tot mozzarella. Het water dat overblijft, melkwei, wordt verder gefilterd om de wei op te concentreren (lees, indikken) tot bijna 10% droge stof. Het permeaat van de filtratie werd vroeger reeds gebruikt als water van mindere kwaliteit. Nu wordt het via een extra filtratiestap opgewaardeerd (via UV-filtratie en omgekeerde osmose) tot drinkwaterkwaliteit. Op die manier vervangt het ook gedeeltelijk leidingwater, en zelfs onthard leidingwater. 

In beide gevallen is het gezuiverde water van zeer hoge kwaliteit en zeer zacht, met zeer weinig tot geen hardheid (calcium, magnesium), zodat het rechtstreeks als onthard water kan gebruikt worden. In het geval van Kallo kan het zelfs beter dan het leidingwater zijn, omdat ongeveer 10% van het opgewaardeerde water nog extra door een UV-systeem wordt gedesinfecteerd tot een zeer hoog kwaliteitsniveau zonder of met zeer weinig chloraat.
 

Een zinvol partnerschap met De Watergroep 

Een hoogtechnologisch project als dit vraagt om een zeer specifieke kennis en expertise. Daarenboven was de uitdaging dat de installaties rechtstreeks gekoppeld moesten worden aan het productieproces van Milcobel en aan andere infrastructuur. Daarom besloot Milcobel in zee te gaan met De Watergroep als partner. Aangezien De Watergroep strategisch inzet op diversifiëring van waterbronnen, is het voor ons interessant te investeren in dit soort projecten. Vlaanderen heeft namelijk een lage waterbeschikbaarheid per inwoner. Door in te zetten op onder meer circulaire watertoepassingen wil De Watergroep vermijden dat die waterschaarste – onder invloed van de klimaatverandering – tot watertekorten leidt.

De Watergroep brengt de nodige expertise wat drinkwaterkwaliteit en -controle betreft, en garandeert een continue waterkwaliteit, zeer belangrijke technische uitdagingen voor een voedingsbedrijf met zeer hoge kwaliteitsstandaard als Milcobel. 
 

150 Olympische zwembaden

Het spreekt voor zich dat dit project zeer grote voordelen biedt, zowel ecologisch als financieel. Milcobel en De Watergroep gaan samen naar een circulair model, waarbij het vrijgekomen water hergebruikt wordt. Maar liefst 150 Olympische zwembaden worden gezuiverd en hergebruikt. Dat komt overeen met 350.000 m³ leidingwater per jaar dat Milcobel minder moet aankopen.