Wat is aquathermie?

Aquathermie is de verzamelterm voor thermische energie die uit waterbronnen gewonnen kan worden voor het duurzaam verwarmen of koelen van gebouwen. We spreken over Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO),Thermische Energie uit Afvalwater (TEA) of Thermische Energie uit Drinkwater (TED). De Watergroep faciliteert projecten waarbij warmte en koeling uit de drinkwaterleiding wordt gehaald. 

Het water in onze leidingen heeft dezelfde temperatuur als de ondergrond. Die is vrij stabiel, tussen de 8 en de 16 graden. Zo werken grote waterleidingen als een soort warmtebatterij. Je kan er warmte aan onttrekken in de winter of toevoegen in de zomer. 

Dat doen we door het water om te leiden via een warmtewisselaar. Die neemt de warmte (of koude) op en geeft ze door aan een warmtepomp, bijvoorbeeld de vloerverwarming van gebouwen. Het water stroomt daarna gewoon verder. Wat verderop is de temperatuur in de waterleidingen alweer normaal.

 

de voerman aquathermie

  1.  We leiden drinkwater uit onze hoofdwaterleiding af naar een warmtewisselaar.

  2. Die wisselaar haalt warmte (in de winter) of koude (in de zomer) uit het drinkwater en stuurt die naar de warmtepompen van de gebouwen.

  3. Het drinkwater stroomt daarna gewoon weer verder. 

 

 

 

Lopende projecten

Er zijn al installaties geplaatst in nieuwbouwwijk De Voerman in Anzegem en op Gasthuisberg en Abdij van Park in Leuven. Dat zijn plekken waar een grote hoofdwaterleiding loopt en waar er dus een groot watervolume door de warmtewisselaar stroomt. 

Met een debiet van 50.000 liter per uur, zoals in De Voerman, verwarm of koel je al snel 30 of zelfs 40 woningen. Heel energiezuinig én zonder fossiele brandstoffen

 

 

Waar is aquathermie mogelijk en wat is het potentieel?

Aquathermie is mogelijk op locaties dicht bij een groot toevoerpunt van drinkwaterleidingen. . 

De Watergroep produceert jaarlijks 130.000.000 m3 drinkwater, waarvan 90.000.000 m3 uit grondwater. Omgerekend naar debiet komt dit op 11.000 m3 per uur. Omgerekend naar energie: 11.000 x 4 x 1,16 = 50.000 kWpiek (afgerond). Het volledige toevoernet grondwater van De Watergroep biedt dus een potentieel vermogen 50.000 kWpiek. Dat is genoeg om 5.000 tot 10.000 woningen te verwarmen en te koelen. Een enorme besparing op CO2. 

Omdat de toevoerleidingen eigendom zijn van De Watergroep, blijft de waterveiligheid steeds gegarandeerd. 

 

Waarom zou je als projectontwikkelaar kiezen voor aquathermie?

  • Er is geen fossiele brandstof nodig 
  • Het is een duurzaam alternatief
  • Op termijn economisch competitief (ondanks iets hogere startinvestering) 
  • Het is innovatief en heeft zijn maatschappelijk nut al bewezen
  • Maatschappelijk verantwoord ondernemen en ontwikkelen
  • Het levert een hoge BREAAM-score op (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) (duurzaamheidskeurmerk)

 

Interesse? Neem contact op via [email protected]

Ook het water in riolen bevat nog heel wat restwarmte afkomstig van bijvoorbeeld wasmachines en douches. Die kan prima gebruikt worden als basis voor de verwarming (en actieve koeling) van gebouwen.
Lees meer over duurzaam verwarmen met riothermie op de website van Aquafin