Voeg bij je aanvraag voor een nieuwe drinkwateraftakking een inplantingsplan op schaal toe met aanduiding van de rooilijn (eigendomsgrens) en de afstand tot de woning.

Vermeld op dit plan zeker ook het perceelnummer. Beschik je niet over een perceelnummer? Vermeld dan de huisnummers links en rechts van jouw pand op het plan.

Voorbeeld:

Inplantingsplan