Voeg bij je aanvraag voor een nieuwe drinkwateraftakking een inplantingsplan op schaal toe met aanduiding van de rooilijn (eigendomsgrens) en afstand tot de woning.

Voorbeeld:

voorbeeld inplantingsplan