Voeg bij je aanvraag voor een nieuwe drinkwateraftakking ook een grondplan van de woning met de gewenste plaats voor de watermeter en de afmetingen van het lokaal. Hierbij voeg je best een korte omschrijving van deze plaats toe, bijvoorbeeld: in de garage, bovengronds, tegen de rechterzijmuur of in de kelder rechts van de voordeur.

Voorbeeld:

bouwplan met aanduiding watermeter