Klantgegevens
Jouw klantnummer start met een ‘D’ en vind je rechts bovenaan op jouw waterfactuur of meterkaart. Bijvoorbeeld: D123456789.
Het casenummer vind je op onze offerte of bevestigingsbrief.
Adres drinkwateraftakking
Is er (nog) geen huisnummer? Vul dan het lotnummer in van het perceel.
Is er (nog) geen huisnummer? Vul dan het lotnummer in van het perceel.
Ik bevestig dat aan volgende voorwaarden is voldaan:

Let op! Blijkt tijdens de aanleg van de aftakking dat niet alle voorbereidende werken zijn uitgevoerd? Dan worden bijkomende kosten aangerekend.

(*) Als de werfput niet op de rooilijn staat of niet in het verlengde staat van de plaats waar de definitieve aftakking moet komen.
Bewijs dat je geen robot bent