Er wordt een sociaal tarief toegekend als de klant op 1 januari van een kalenderjaar een van de volgende tegemoetkomingen krijgt:

  • het gewaarborgde inkomen voor bejaarden met toepassing van de wet van 1 april 1969 tot instelling van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden of de inkomensgarantie voor ouderen met toepassing van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen,
  • het leefloon of levensminimum, toegekend door het OCMW met toepassing van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, respectievelijk de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voormaatschappelijk welzijn,
  • de inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap,
  • met toepassing van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap,
  • een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood,
  • de integratietegemoetkoming voor personen met een handicap met toepassing van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap.

Klik hier voor meer informatie over kortingen en vrijstellingen.