Dit bedrag wordt uitbetaald voor het hele jaar. 

De compensatie wordt berekend op basis van het aantal gezinsleden die op 1 januari van het betreffende jaar zijn ingeschreven bij de bevolkingsdienst van de gemeente. Dit aantal wordt meegedeeld door het Rijksregister en kan niet door het drinkwaterbedrijf gewijzigd worden. Verder wordt rekening gehouden met het bedrag van de compensatie per persoon, zowel voor de bovengemeentelijke sanering (zuivering) als voor de gemeentelijke sanering (riolering). Het vastrecht wordt eveneens teruggestort indien deze op de waterfactuur wordt aangerekend.