Gebruik enkel de mogelijkheden die in de brief staan. Zo ben je zeker dat jouw gegevens correct zullen verwerkt worden. De snelste manier is via internet: je moet enkel het rijksregisternummer, het rekeningnummer en de veiligheidscode invoeren. Dit verloopt volledig kosteloos.