Als je de in deze brief gevraagde gegevens (rijksregisternummer en rekeningnummer) bezorgt, is het niet meer nodig om nog een attest op te sturen.