• Is het een contract met begindatum voor 1 januari van het lopende jaar? We verwerken de data rond de gedomicilieerden tegen augustus. Indien een correctie nodig is, zal je deze ontvangen op jouw volgende afrekening. 
  • Is het een contract met begindatum na 1 januari van het lopende jaar? Je hebt op je verhuisdocument het aantal gedomicilieerden doorgegeven. We gebruikten dit aantal voor facturatie. Zijn deze niet correct, stuur ons dan een attest van woonst. Dit attest moet minstens de inwonende personen en de startdatum van de domicilie vermelden.
    • Let op: in geval van geboortes en overlijdens na 1 januari van het lopende jaar, voeren we geen aanpassingen uit. De gewijzigde situatie zal pas zichtbaar zijn op 1 januari van het volgende jaar.