Eind 2013 ging een drinkwaternorm van kracht die bepaalt dat 1 liter drinkwater maximum 10 microgram lood mag bevatten. De Watergroep is als drinkwaterbedrijf verantwoordelijk voor het vervangen van lood in het drinkwaternet tot en met de aftakking, inclusief de watermeter.

Het drinkwater dat De Watergroep produceert, beantwoordt aan alle kwaliteitsnormen. De loodconcentratie ligt daarom in de regel ver onder de nieuwe norm. Op plaatsen waar nog loden aftakkingen in het drinkwaternet aanwezig zijn, kan de nieuwe norm wel een probleem stellen.

Voor de leidingen na de watermeter ligt de verantwoordelijkheid bij de eigenaar van de woning of het gebouw.

Meer informatie kan je terugvinden in de folder 'Hou je drinkwater loodvrij'.