Deze rechtvaardiging kan je terugvinden in het Algemeen waterverkoopreglement, artikel 14, paragraaf 4: "De vaste vergoeding (= vastrecht) is een jaarlijks vast bedrag onafhankelijk van het waterverbruik van de abonnee. De exploitant kan een vaste vergoeding aanrekenen per wooneenheid."

De Watergroep heeft de toelating van FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie gekregen (E3.P02/2013D07096/JEB2) om de vaste vergoeding (= vastrecht) per wooneenheid aan te rekenen.