Wat wordt er gekeurd?

KeurderDe keurder controleert volgende zaken:

  • correcte scheiding van het private afval- en regenwatercircuit
  • correcte aansluiting van de afvoeren van toestellen (toilet, bad ...) op de circuits
  • correcte aansluiting van de afvoer van het regenwater van verharde oppervlaktes
  • correcte aansluiting van de infiltratie- en drainagevoorzieningen
  • aanwezigheid van de hemelwaterput (volgens GSV van 2004 voor bouwaanvragen ingediend voor 1 januari 2014, volgens GSV van 2013 voor bouwaanvragen ingediend vanaf 1 januari 2014)
  • aanwezigheid sceptische put (indien opgelegd door rioolbeheerder of de Vlaamse Milieumaatschappij)
  • milieuvergunning.
     
Opgelet! De hydraulische afvoercapaciteit en de materialen van het private waterafvoersysteem worden niet gecontroleerd of getest.

Afwerkingsgraad

Het afvoersysteem dient, op de sifons en watersloten na, volledig geplaatst te zijn op het moment van de keuring.
 

Gebruikte technieken

Keuring via rookDe manier waarop de keuring wordt uitgevoerd is afhankelijk van de situatie ter plaatse. Zijn de afvoerleidingen op het private perceel nog zichtbaar, zijn er relevante foto's beschikbaar ... Een controle met water, rook, geluid of onschadelijke kleurstoffen kan gebeuren.

Om de keuring vlot te laten verlopen maak je best op voorhand eventuele deksels, toezichtsputten open.

 

Is jouw private waterinstallatie conform?

Je ontvangt een proces-verbaal van basiskeuring met inventarisatie en een attest van conformiteit. Het exemplaar van jouw onderdelenlijst en afwateringsschema wordt afgetekend en gedateerd.
 

Is jouw private waterinstallatie niet conform?

Je ontvangt een proces-verbaal van basiskeuring met inventarisatie en een attest van niet-conformiteit. Na herstel van de inbreuken vraag je de herkeuring aan.
 

Opvolging

Indien De Watergroep 1 jaar na de plaatsing van de aansluiting en/of de aankoppeling aan de wachtaansluiting geen conform keuringsdossier heeft ontvangen, kunnen alle kosten voor verlengde dossieropvolging aangerekend worden en kan er overgegaan worden tot gedwongen keuring. (Artikel 14 § 6 Bijzonder waterverkoopreglement)